FERTILITZANTS. Curs bàsic d’aplicador de fertilitzants
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
L’aplicació de fertilitzant és una pràctica habitual de les explotacions agràries amb implicacions importants sobre els cultius i els sòls de la parcel·la on s’apliquen, el medi ambient i, fins i tot, sobre la salut humana. És freqüent dirigir més els esforços en la determinació de la dosi de fertilitzant a aplicar o en el moment d’aplicació. No obstant això, sovint descuidem una de les parts més importants de la pràctica de la fertilització: l’aplicació al camp. L’aplicació dels adobs, ja siguin minerals o d’origen orgànic, ha de procurar ser el màxim precisa possible per tal d’assimilar-se a la dosi teòrica determinada amb anterioritat. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
  • Conèixer els principals nutrients essencials i les seves funcions a les plantes.
  • Identificar els diferents tipus d’adobs, diferenciant els adobs orgànics dels adobs minerals
  • Conèixer la normativa sobre els sistemes d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes.
  • Escollir la maquinària d’aplicació correcta en funció de la naturalesa i característiques del fertilitzant.
  • Conèixer la normativa en matèria d’aplicació d’adobs i saber com aplicar-la de forma correcta.
  • Definir aquelles estratègies de fertilització més ajustades a les necessitats de cada parcel·la, del tipus de fertilitzant i del moment òptim d’aplicació.
Continguts

El curs està estructurat en cinc temes:

Tema 1: Bases de la fertilització dels cultius.
Tema 2: Emmagatzematge, transport i mostreig de dejeccions ramaderes.
Tema 3: La distribució dels fertilitzants: elecció, regulació i seguretat.
Tema 4: Aplicació agrícola i marc normatiu.
Tema 5: Casos pràctics: càlcul de les dosis de nutrients i adobs per a cultius extensius.

Durada
20 h
Cost de la inscripció
32,00 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat