CLIMATOLOGIA
Clima i microclima
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Diferenciar entre clima i temps atmosfèric
 • Conèixer els processos atmosfèrics més importants per la seva repercussió en l'agricultura
 • Conèixer els riscos atmosfèrics més importants per la seva repercussió en l'agricultura
 • Conèixer els sistemes de control que podem utilitzar davant dels processos i riscos atmosfèrics
 • Entendre la relació entre microclimes artificials i els paràmetres de temperatura i humitat relatives
Continguts

Els continguts del curs són:

 • Tema 1: Conceptes generals i meteors
  • Clima i temps atmosfèric
  • L’atmosfera i la radiació solar
  • La forma i els moviments de la Terra i les característiques de la superfície terrestre
  • La humanització
 • Tema 2: Processos atmosfèrics
  • Concepte de processos atmosfèrics
  • Processos atmosfèrics: Formació del vent
  • Processos atmosfèrics: Formació dels núvols i precipitacions
 • Tema 3: Riscos atmosfèrics
  • El risc atmosfèric
  • Riscos atmosfèrics associats a les precipitacions
  • Riscos atmosfèrics associats a les tempestes
  • Riscos atmosfèrics associats a les baixes temperatures
  • Riscos i impactes
 • Tema 4: Sistemes de control, prevenció i lluita
  • Els sistemes de control
  • Els sistemes de prevenció i lluita
  • Els microclimes artificials
Durada
21 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat