GESTIÓ DE L'EMPRESA
Habilitats directives en la gestió de l'empresa
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El bloc d'Habilitats directives en la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que considerem transcendental per un correcte desenvolupament professional en el món empresarial agrari. Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir els compromisos que enforteixin la relació amb els clients, proveïdors, treballadors, família, etc.
Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic i per telèfon.
Per tal de poder realitzar el curs, els alumnes hauran d'utilitzar un equipament informàtic que disposi del sistema operatiu Windows (versió XP o posterior), del navegador Internet Explorer (versió 6 o posterior) i connexió a Internet. Els alumnes que no disposin de aquest equipament necessari podran realitzar el curs a l'aula d'informàtica de qualsevol escola del Servei de Formació Agrària del DARP.
Objectius
Es pretén que en finalitzar aquest bloc, els estudiants puguin:
 • Reconèixer el marc d'una negociació per poder-la resoldre d'una manera adequada.
 • Identificar les característiques i les fases que generalment es donen en el desenvolupament d'un conflicte i saber plantejar l'estratègia per resoldre'l.
 • Conèixer el concepte, les característiques i els factors necessaris per aconseguir una presa de decisions efectiva.
 • Reconèixer i determinar les necessitats que s'han de donar en l'acompliment de les decisions.
 • Ésser conscient de la importància de les característiques personals a l'hora de comunicar adequadament.
 • Conèixer els elements i les eines que porten a una comunicació eficaç.
 • Conèixer i establir les pautes bàsiques per millorar les habilitats clau en la comunicació.
 • Conèixer les tècniques que permeten millorar les presentacions en públic.
 • Entendre els conceptes creativitat, creativitat quotidiana i personalitat creadora.
 • Reflexionar sobre la personalitat creadora i algunes de les seves funcions principals.
 • Reflexionar sobre els mecanismes que potencien la creativitat, la intel·ligència generadora i les bones idees.
Continguts

El bloc està estructurat en quatre tasques:

 • Habilitat 1: Negociació i resolució de conflictes.
 • Habilitat 2: Presa de decisions.
 • Habilitat 3: Comunicació interpersonal.
 • Habilitat 4. Creativitat i innovació per a la millora.
   
Durada
32 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 54 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat