GESTIÓ DE L'EMPRESA
Habilitats en la gestió de l'empresa
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El bloc d'Habilitats en la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que considerem transcendental per un correcte desenvolupament professional en el món empresarial agrari. Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir els compromisos que enforteixin la relació amb els clients, proveïdors, treballadors, família, etc.
Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic i per telèfon.
Per tal de poder realitzar el curs, els alumnes hauran d'utilitzar un equipament informàtic que disposi del sistema operatiu Windows (versió XP o posterior), del navegador Internet Explorer (versió 6 o posterior) i connexió a Internet. Els alumnes que no disposin de aquest equipament necessari podran realitzar el curs a l'aula d'informàtica de qualsevol escola del Servei de Formació Agrària del DARP.
Objectius
Es pretén que en finalitzar aquest bloc, els estudiants puguin:
 • Reconèixer el marc d'una negociació per poder-la resoldre d'una manera adequada.
 • Identificar les característiques i les fases que generalment es donen en el desenvolupament d'un conflicte i saber plantejar l'estratègia per resoldre'l.
 • Conèixer el concepte, les característiques i els factors necessaris per aconseguir una presa de decisions efectiva.
 • Reconèixer i determinar les necessitats que s'han de donar en l'acompliment de les decisions.
 • Ésser conscient de la importància de les característiques personals a l'hora de comunicar adequadament.
 • Conèixer els elements i les eines que porten a una comunicació eficaç.
 • Conèixer i establir les pautes bàsiques per millorar les habilitats clau en la comunicació.
 • Conèixer les tècniques que permeten millorar les presentacions en públic.
 • Entendre els conceptes creativitat, creativitat quotidiana i personalitat creadora.
 • Reflexionar sobre la personalitat creadora i algunes de les seves funcions principals.
 • Reflexionar sobre els mecanismes que potencien la creativitat, la intel·ligència generadora i les bones idees.
Continguts

El bloc està estructurat en quatre tasques:

 • Habilitat 1: Negociació i resolució de conflictes.
 • Habilitat 2: Presa de decisions.
 • Habilitat 3: Comunicació interpersonal.
 • Habilitat 4. Creativitat i innovació per a la millora.
   
Durada
32 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 54 €*

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat