MÀRQUETING DIGITAL
Màrqueting Digital
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El bloc de màrqueting digital conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables per tal que un empresari agrari sigui capaç de plantejar-se una estratègia dins del mercat digital i pugui implementar una campanya de màrqueting 2.0 per la xarxa tot fent servir les TIC. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Conèixer les particularitat de la comunicació digital per aplicar-les en l’activitat digital
 • Reconèixer els elements de valor que tenim inherents i que poden ser efectius en la comunicació digital
 • Conèixer les peculiaritats de la vigent relació comunicativa empresa-client
 • Trobar formes d’estructurar un discurs atractiu, interessant i captivador
 • Adquirir i aplicar tècniques bàsiques de comunicació digital
 • Seguir i conèixer el procés de construcció d’un lloc web organitzat i que el doti de valor
 • Saber com integrar el lloc web d’empresa en l’activitat comercial presencial i en la relació habitual amb els clients
 • Identificar les tècniques i els arguments comunicatius que aporten sentit i valor a una activitat professional a les xarxes socials
 • Adquirir tècniques per modelar i distribuir els continguts en diferents entorns digitals
 • Conèixer les característiques fonamentals d’algunes de les xarxes socials actualment més utilitzades
 • Saber què és una estratègia digital, per què ens ha der ser útil i com s’ha d’enfocar el seu disseny i la seva implementació
 • Reconèixer els elements fonamentals dels entorns digitals amb els quals hem de jugar quan tenim una intenció professional
 • Conèixer el procés de definició d’un pla d’estratègia digital
 • Saber organitzar un pla d’actuació per dur a terme un pla d’estratègia digital
  Continguts

  El curs està estructurat en tres blocs:

  • Bloc 1: Bàsics per participar amb sentit d’empresa en entorns digitals
  • Bloc 2: Tècniques i recursos per participar en els entorns digitals
  • Bloc 3: Guia per crear i aplicar el pla d’estratègia digital
  Durada
  35 h
  Cost de la inscripció
  Preu públic: 54,00 €*

  *ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
  Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
  Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Places limitades
  Acreditació
  Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
  Coordinació i informació

  Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

  Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

  Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat