BÀSIC PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA
Curs bàsic de producció agrària ecològica
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre les bases de la producció agrària ecològica, així com també sobre els requisits de control que comporta, per tal de poder adaptar el funcionament de les explotacions i les empreses a aquest sistema productiu. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Els estudiants comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic. Al final del curs hi haurà una sessió presencial en la que es durà a terme l’examen final, la superació del qual és obligatòria per tal de poder obtenir el certificat.
Objectius
 • a) Donar a conèixer la producció agroalimentària ecològica, la seva aparició, el seu concepte i els seus principis
 • b) Donar a conèixer el marc normatiu que afecta els operadors ecològics, especialment la normativa de producció agroalimentària ecològica i les obligacions legals que estableix
 • c) Donar a conèixer quines són les principals tasques i habilitats que afavoreixen la pràctica de la producció agroalimentària ecològica.
  Continguts

  El curs està estructurat dues parts:

  • PART A
   • En el curs virtual, revisió de materials i realització de tres avaluacions.
    Els continguts, estructurats en tres mòduls, són els següents:
   •  
  • Bloc 1: Producció agroalimentària ecològica
   • 1. Reflexionar entorn de la crisi del model agrari convencional.
   • 2. Distingir els diferents sistemes de producció agrària.
   • 3. Tenir una idea general de la producció agrària ecològica, a través dels seus fins i dels seus principals plantejaments.
   • 4. Conèixer les institucions i organismes dedicats a la recerca, formació i assessorament en matèria de producció agrària ecològica.
   • 5. Conèixer les respostes que la producció ecològica aporta a alguns reptes actuals, com ara el canvi climàtic i la introducció dels cultius transgènics.
   • 6. Conèixer el posicionament actual dels productes ecològics dins el mercat de l’alimentació.
   • 7. Entendre què és un pla de màrqueting i com aplicar-lo a una empresa del sector agroalimentari ecològic.
  • Bloc 2: Context normatiu de la PAE
   • 1. Conèixer les polítiques agràries en el marc europeu, estatal i de Catalunya.
   • 2. Conèixer les característiques dels ajuts específics per als productors ecològics i les compatibilitats i prioritats en l’obtenció d’altres ajuts que fomentin mètodes de treball compatibles amb la PAE.
   • 3. Conèixer la normativa bàsica que afecta la producció agrària.
   • 4. Conèixer la normativa específica que afecta la producció agrària ecològica.
   • 5. Entendre els objectius generals de la producció agrària ecològica.
  • Bloc 3: Pràctica de la PAE
   • 1. Saber per a què serveix la certificació ecològica i conèixer la normativa que la regula.
   • 2. Conèixer què és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i el funcionament del seu sistema de control i certificació.
   • 3. Conèixer exemples de projectes reals i actuals d’explotacions que han obtingut la certificació així com el procés que han seguit per a aconseguir-la.

  • PART B
   • Realització d’un examen presencial (tipus test) que tindrà lloc la darrera setmana del curs en una franja horària de 9.00 a 14.00 hores en una de les Escoles Agràries proposades. La relació d’escoles agràries proposades pot variar entre edicions del curs.
  Durada
  30 h
  Cost de la inscripció
  Preu públic: 52,00 €*

  *ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
  Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
  Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Acreditació
  Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació. Aquest curs és vàlid per acreditar el requisit de formació quan es sol·licita un ajut agroambiental en producció ecològica.
  Coordinació i informació

  Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

  Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

  Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat