SECTOR AGROALIMENTARI
La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs especialment adreçat als productors del sector de la indústria que tinguin interès en conèixer el procés de certificació de la seva producció com a ecològica.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d'un manual tècnic que rebran per correu postal.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Comprendre per què és necessària la certificació i el control dels productes agroalimentaris ecològics i la normativa que els regula
 • Conèixer la normativa en relació a l'elaboració dels aliments ecològics i al seu etiquetatge.
 • Entendre com els organismes i autoritats de control duen a terme el procés fins a l'obtenció del certificat, i quines són les obligacions dels operadors.
 • Desenvolupar els principis del sistema APPCC aplicat a la transformació dels productes ecològics.
 • Identificar els principals canals de venda de productes ecològics i el perfil dels consumidors.
 • Conèixer els tràmits que s'han de realitzar per a la creació d'una empresa alimentària.
Continguts

Els continguts del curs són els següents:

 • Tema 1: Normativa de producció agroalimentària ecològica aplicable a la indústria alimentària
  • El Reglament
  • Normativa
 • Tema 2: Certificació, control i registres dels productes ecològics
  • L’evolució de les empreses elaboradores
  • L’autoritat competent i l’entitat de control
  • Sistemes de control i certificació
  • Tipus d’operadors
  • Procediments de control i certificació
  • Registres
  • La certificació per a les empreses d’elaboració
  • Certificació segons altres normes
 • Tema 3: Higiene i seguretat alimentària en les indústries alimentàries ecològiques
  • Higiene i seguretat alimentària en les indústries ecològiques
  • Disseny de locals, instal•lacions i equips
  • Programa de prerequisits a la indústria alimentaria
  • Principis del sistema APPCC
  • Etapes del sistema APPCC
 • Tema 4: Mercat i comercialització de productes ecològics
  • Situació actual del mercat de productes ecològics
  • Evolució del mercat de productes ecològics
  • Comercialització de productes ecològics
  • Elements de màrqueting de productes ecològics
 • Tema 5: Creació d’empreses alimentàries ecològiques
  • Creació d’una empresa alimentària
  • Legalització de l’activitat
  • Legalització d’instal•lacions industrials

Al llarg del curs es treballaran exemples aplicats a diferents tipus d’indústries.

Durada
30 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat