SECTOR AGROALIMENTARI
La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs especialment adreçat als productors del sector de la indústria que tinguin interès en conèixer el procés de certificació de la seva producció com a ecològica.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d'un manual tècnic que rebran per correu postal.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
  • Comprendre per què és necessària la certificació i el control dels productes agroalimentaris ecològics i la normativa que els regula
  • Conèixer la normativa en relació a l'elaboració dels aliments ecològics i al seu etiquetatge.
  • Entendre com els organismes i autoritats de control duen a terme el procés fins a l'obtenció del certificat, i quines són les obligacions dels operadors.
  • Desenvolupar els principis del sistema APPCC aplicat a la transformació dels productes ecològics.
  • Identificar els principals canals de venda de productes ecològics i el perfil dels consumidors.
  • Conèixer els tràmits que s'han de realitzar per a la creació d'una empresa alimentària.
Continguts

null

Durada
30 h.
Cost de la inscripció
32 €

*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat