PEA1
Petits elaboradors agroalimentaris - Prerequisits I
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre els petits obradors agroalimentaris amb l’objectiu de donar a conèixer el sistema d’autocontrols i facilitar la pràctica de l’elaboració i gestió de diferents plans de control. Es recomanable per tal de completar el bloc de prerequisits, cursar els cursos Prerequisits II i III.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Els estudiants comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
 • a) L’objectiu d’aquesta unitat se centra a donar les eines necessàries per saber quin tipus de registre s’ha de demanar en funció de l’establiment, com s’ha de fer la inscripció i quina documentació s’ha de presentar per obtenir el registre.
 • b) Analitzar els requisits normatius i les recomanacions que s’han de complir a les instal·lacions i equipaments amb la finalitat d’afrontar el repte de dissenyar un entorn segur.
 • c) Identificar les pràctiques d’higiene generals i de manipulació específiques de cada fase del procés de producció per garantir la màxima seguretat dels aliments que es transformen.
 • d) Conèixer què és un sistema d’autocontrol, perquè l’hem d’implantar i saber com l’hem d’estructurar.
 • e) Garantir que l’aigua que s’utilitza a les instal·lacions no sigui una font de contaminació directa o indirecta per als aliments que processem, ja sigui perquè la incorporem al nostre producte o perquè la utilitzem per a la neteja.
 • f) Aconseguir que totes les instal·lacions, la maquinària, els estris i altres equipaments estiguin degudament nets i desinfectats per tal que no siguin una font de contaminació per als aliments.
 • g) Prevenir l’entrada i la instauració de plagues i altres animals indesitjables, a les nostres instal·lacions, que puguin implicar un perill de contaminació per als aliments.
Continguts

El curs està estructurat en 7 blocs:

- TEMES PREVIS:

 • 1. Tràmits i autoritzacions
 • 2. Requisits generals de les instal·lacions i equipaments
 • 3. Bones pràctiques d'higiene i manipulació d'aliments

- AUTOCONTROLS:

 • 1. Estructura el sistema d’autocontrol i transforma els teus productes

- PREREQUISITS:

 • 1. Elabora el Pla de control de l'aigua i transforma els teus productes
 • 2. Elabora el Pla de neteja i desinfecció i transforma els teus productes
 • 3. Controla les plagues i transforma amb seguretat els teus productes
Durada
20 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat