DEJECCIONS LÍQUIDES
Gestió de dejeccions líquides de porcí
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre la gestió de dejeccions líquides de porcí amb l’objectiu de millorar la fertilitat dels conreus i revaloritzar els purins com a fertilitzants orgànics tot reduint els costos de fertilització i les emissions de gasos, i complint amb la normativa vigent.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Els estudiants comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
  • a) Conèixer els conceptes necessaris per poder aplicar els purins de manera més eficient i ajustada a les necessitats del conreu.
  • b) Aprendre els components de les màquines d’aplicació, els tipus de sistemes de distribució i els mètodes per determinar la composició o riquesa d’un purí.
  • c) Aprendre a gestionar de manera correcta els purins dins l’explotació, en les fases de producció, emmagatzematge i transport.
  • d) Familiaritzar-se amb la normativa vigent aplicable, en concret amb les quantitats màximes de nitrogen, la forma d’aplicar els purins i com registrar-ho al llibre de gestió de fertilitzants.
Continguts

El curs està estructurat en:

  • Mòdul 1: Posa’t al dia en l’aplicació de purins de porc.
  • Mòdul 2: Optimitza la producció, l’emmagatzematge i el transport dels purins.
Durada
20 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat