AGROALIMENTARIS
Petits elaboradors agroalimentaris - Prerequisits II
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs constitueix la continuació del curs sobre petits obradors agroalimentaris, prerequisits I, el qual s’aconsella haver cursat prèviament. La finalitat d’aquests cursos adreçats a petits elaboradors és conèixer el sistema d’autocontrols i treballar de forma pràctica l’elaboració i gestió de diferents plans de control.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Els estudiants comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
 • a) Establir mesures preventives i sistemes de control per evitar que les matèries primeres o ingredients dels quals ens proveïm comportin un perill per a la seguretat alimentària.
 • b) Saber dissenyar un procediment que permeti fer un seguiment de tot el procés productiu d’una partida o lot. D’aquesta manera en cas d’incidència sanitària es podrà localitzar el producte de forma ràpida i eficaç per evitar que es comercialitzi o per retirar-lo del mercat.
 • c) Dissenyar un pla de manteniment que eviti que l’estat de conservació d’instal·lacions o equips pugui suposar un risc de contaminació per als aliments que es manipulen.
 • d) Establir les temperatures de conservació i els controls necessaris per a garantir que aquestes no representin un risc per als aliments que produïm.
 • e) Establir mesures preventives i de control necessàries al llarg de tot el nostre procés productiu per tal d’evitar les contaminacions encreuades entre productes amb ingredients al·lèrgens i productes lliures d’aquests.
 • f) Fer una gestió eficaç dels nostres subproductes i residus per tal de garantir que aquests no siguin una font de contaminació per als productes que s’elaboren.
Continguts

El curs està estructurat en 6 blocs:

 • 1. Pla de control de proveïdors
 • 2. Pla de traçabilitat
 • 3. Pla de manteniment d'instal·lacions i equips
 • 4. Pla de control de temperatures
 • 5. Pla de control d’al·lèrgens
 • 6. Pla de control de subproductes i residus
Durada
20 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat