BENESTAR ANIMAL
Curs de benestar animal en explotacions avícoles
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre benestar animal en l’explotació avícola, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. Els estudiants faran tota la formació a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic . Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es duran a terme una explicació dels principals conceptes i es farà l'examen final.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen.
 • Conèixer el comportament dels animals, especialment de les aus, així com les característiques anatòmiques i fisiològiques que l'influencien.
 • Conèixer els requeriments de les diferents espècies de renda pel que fa a instal·lacions, alimentació, maneig i necessitats ambientals.
 • Avaluar les repercussions d'unes males condicions de producció sobre el benestar dels animals.
 • Conèixer els arguments i motius de la preocupació de la societat pel benestar dels animals.
 • Analitzar la normativa de benestar animal i les obligacions legals que s'hi exigeixen.
 • Ser conscient de la importància que té, l'aplicació de mesures higienicosanitàries en la prevenció de malalties, així com de la seva relació amb el benestar dels animals.
 • Valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals en l’explotació avícola.
Continguts

El curs està estructurat en un mòdul genèric sobre benestar animal i un mòdul específic sobre benestar en l’explotació avícola amb els següents continguts:

A. Mòdul genèric sobre benestar animal:

El coneixement dels animals
1. Les necessitats dels animal
2. Concepte i avaluació del benestar animal
3. Etologia i comportament animal

El benestar animal a la societat europea
4. El benestar animal des d'un punt de vista social i econòmic
5. El benestar animal a la legislació

El benestar a la pràctica diària
6. Instal·lacions i equips en relació amb el benestar animal
7. Benestar i sanitat animal
8. Els moviments i trasllats dels animals

B. Mòdul específic sobre benestar animal en l’explotació avícola:

1.Concepte de benestar animal. Condicionants anatòmiques i fisiològiques
2. Etologia i comportament de les aus
3. Normativa en explotacions d’aviram de carn
4. Normativa en explotacions d’avicultura de posta
5. Sistemes de producció
6. Requeriments ambientals i de maneig
7. Bioseguretat, higiene, prevenció i tractaments en les explotacions d’aviram
8. El transport de les aus
9. Avaluació del benestar animal. Indicadors de benestar animal

Sessió presencial final: sessió tècnica sobre maneig dels animals i examen final

Durada
20 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 52 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat