CAUDOFÀGIA
Avaluem la granja per prevenir la caudofàgia
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix una formació específica per avaluar i prevenir els casos de caudofàgia en l’explotació porcina a través de la implantació en la granja d’un pla d’acció contra els casos de caudofàgia. Per aquest motiu, es recomana que els estudiants que es matriculin al curs siguin personal actiu en una explotació porcina.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats a realitzar al llarg de la formació.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
  • Conèixer els mètodes per enriquir l’ambient de les explotacions.
  • Avaluar els risc de caudofàgia en la teva explotació.
  • Fer un diagnòstic de la teva explotació mitjançant el caudofagiòmetre.
  • Valorar els diferents materials d’enriquiment ambiental.
  • Conèixer els beneficis de no tenir casos de caudofàgia en l’explotació.
  • Actuar sobre la pròpia explotació.
  • Elaborar un pla d’acció per prevenir la caudofàgia.
Continguts

El curs està estructurat en 5 fases amb els següents continguts:

1. Avaluem els materials d’enriquiment.
2. Avaluem els factors ambientals.
3. Elaborem el pla d’acció.
4. Apliquem el pla d’acció.
5. Reavaluem l’explotació.

Durada
15 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat