GESTIÓ DE L'EMPRESA
Xarxes de cooperació i suport a la pagesia
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat a propietaris i treballadors d’empreses agràries; petits productors i elaboradors; estudiants que vulguin incorporar-se al sector agroalimentari i socis de cooperatives agràries.

L’alumnat farà tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobarà els continguts i activitats del curs. Comptarà amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.

Objectius

Objectiu general: Promoure que les petites productores, projectes agraris i agroalimentaris s’agrupin per a fer viables els seus projectes productius mitjançant principis i pràctiques cooperatives.

Objectiu transversal: Conèixer les principals característiques i funcions de l’enxarxament en l’àmbit agrari

Objectius d’aprenentatge:
 • Identificar amb qui m’estic relacionant, quins projectes hi ha al meu voltant amb qui podria cooperar i quines xarxes ja existeixen en el meu entorn
 • Saber identificar els factors que han fet que un enxarxament no funcioni
 • Saber reconèixer les habilitats, aptituds i actituds necessàries per formar part d'una xarxa de cooperació
 • Conèixer els factors clau per escollir una xarxa de cooperació
 • Saber enumerar les passes que haig de fer per a construir una xarxa de cooperació

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, l’estudiant pugui:

 • CONÈIXER què és una xarxa de cooperació i les diferents modalitats, per analitzar les seves avantatges i inconvenients, i identificar quines hi ha al seu voltant, si hi participen o no i si tenen necessitats que poden cobrir cooperant.
 • SRECONÈIXER els riscos que tenen les xarxes de cooperació per tal de preveure i treballar els punts crítics com a membre del grup
 • IDENTIFICAR les habilitats i actituds que es poden donar en una xarxa de cooperació per treballar els conflictes o dissenys de manera efectiva i constructiva
 • VALORAR les característiques de les xarxes de cooperació per poder decidir quina s'escau a les meves necessitats i a la meva manera de ser i fer
 • CONÈIXER què cal tenir en compte per crear una xarxa de cooperació agroalimentària
Continguts

Els continguts del curs són els següents:

Píndoles:

 • Píndola 1. Identifica les xarxes del teu voltant
 • Píndola 2. Identifica els factors de risc de les xarxes
 • Píndola 3. Identifica les aptituds i actituds necessàries per participar en projectes col·lectius
 • Píndola 4. Passos per adherir-se a una xarxa
 • Píndola 5. Passos per construir una xarxa
Durada
20 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat