GACC
PORCÍ. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges porcines
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions porcines, per tal de donar compliment a la modalitat A de l’ORDRE ACC/181/2021, de 23 de setembre, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions porcines de Catalunya.

El curs ofereix una formació específica sobre Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en explotacions porcines.
Aquest curs s’adreça a persones que disposin del curs de benestar animal porcí i del curs de manipulador i aplicador de productes biocides.
Els alumnes faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.
Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Al finalitzar el curs es farà un examen final PRESENCIAL, en una de les Escola Agrària seleccionades.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Conèixer l’impacte ambiental que genera la producció de purins, tan pel que fa a la contaminació de l’aire, dels aqüífers o del sòl agrícola.
 • Aprendre a gestionar eficientment els recursos necessaris pel funcionament d’una explotació per treure’n el màxim rendiment amb el mínim malbaratament possible.
 • Conèixer les mesures adequades en els sistemes d’emmagatzematge de dejeccions per tal d’evitar qualsevol risc que pugui derivar en la contaminació del medi.
 • Conèixer els processos de tractament de les dejeccions ramaderes per tal d’obtenir fertilitzants orgànics de qualitat i millorar-ne la seva gestió.
 • Conèixer el moment d’aplicació dels purins a la terra, tenint en compte la normativa actual.
 • Conèixer les Millors Tècniques Disponibles (MTD) destinades a reduir les emissions i l’impacte en el conjunt del medi ambient i en la salut de les persones, definides en la Normativa Europea.
Continguts

El curs està estructurat en un mòdul específic amb els següents continguts:

 • Mòdul 1. El sector porcí.
 • Mòdul 2. Impacte ambiental.
 • Mòdul 3. Gestió de recursos. Alimentació, aigua i energia.
 • Mòdul 4. Sorolls, pols i olors.
 • Mòdul 5. Emmagatzematge de dejeccions.
 • Mòdul 6. Tractaments de les dejeccions ramaderes.
 • Mòdul 7. Aplicació agrícola.
 • Mòdul 8. Millors tècniques disponibles

Examen presencial final.

Durada
5 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 25 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat