PRODUCCIÓ INTEGRADA
Curs bàsic de producció integrada
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Amb aquest curs dóna resposta a les necessitats de formació específica dels productors i elaboradors que es volen incorporar al sistema de producció integrada.

Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de les visites), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d'un manual tècnic que rebran per correu postal.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.

Visites tècniques
Al llarg del curs es programaran dues visites tècniques. De les dues visites, almenys una és obligatòria per superar el curs.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Prendre consciència de la incidència que tenen, sobre l'equilibri natural de l'ecosistema, les intervencions de l'agricultor en el procés productiu.
 • Comprendre que, per aconseguir una agricultura viable i sostenible, és fonamental l'aplicació de les normes tècniques de la Producció Integrada als diferents cultius.
 • Adquirir els coneixements necessaris per evitar qualsevol situació de risc, tant per a la salut pròpia com per a la del consumidor.
 • Tenir criteris per utilitzar recursos i mecanismes de regulació natural que preservin la diversitat de l'ecosistema, i que garanteixin, al mateix temps, la qualitat i sanitat dels productes obtinguts.
 • Adonar-se de la part de responsabilitat que correspon a l'agricultor per mantenir un medi ambient i una agricultura sostenible.
Continguts

El curs està estructurat en quatre mòduls i es compon d'una introducció, onze temes i visites tècniques:

Introducció: La producció integrada

 • Mòdul 1: L'acreditació del sistema de producció integrada.
  • 1. Organització i gestió de la Producció Integrada
 • Mòdul 2: Les plantes i el seu medi.
  • 1. El desenvolupament de la planta.
  • 2. El coneixement de l'ecosistema.
 • Mòdul 3: La implantació de cultius i les tècniques de maneig.
  • 1. El disseny de la plantació o sembra.
  • 2. Tècniques de regulació de l'equilibri de l'arbre.
  • 3. Fertilització.
  • 4. Tecnologia del reg.
  • 5. Maneig del sòl.
  • 6. Collita i postcollita.
 • Mòdul 4: La sanitat vegetal.
  • 1. Principals plagues i malalties a Catalunya.
  • 2. Control de plagues i malalties.

Annex. Fitxes de plagues i malalties.

Visites tècniques.

Durada
50 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat