OFIMÀTICA
Curs d'Iniciació al Full de càlcul
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs introdueix a l'alumne en el funcionament del full de càlcul i valorar les seves aplicacions pràctiques.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Fer un ús bàsic del full de càlcul.
 • Entendre la funcionalitat bàsica del programari.
 • Poder fer un full amb informació de caràcter numèric.
 • Fer servir de manera eficient les millores que aporta un full de càlcul enfront d'una escriptura manual.
Continguts

Els continguts del curs són els següents:

Mòdul 1: Nocions bàsiques del full de càlcul.

 1. Introducció al full de càlcul.
 2. Conceptes bàsics del full de càlcul.
 3. Obrir i desar fulls de càlcul.
 4. Funcionalitats del full de càlcul.
 5. Edició de documents de full de càlcul.


Mòdul 2: Treballar amb el full de càlcul.

 1. Introducció de dades.
 2. Format del full de càlcul.
 3. Fórmules bàsiques de càlcul.
 4. Fórmules avançades de càlcul.
 5. Impressió de documents de càlcul.

 

Durada
20 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat