Cursos de formació presencials i semipresencials

EA de Manresa (Manresa), del 24 de setembre al 22 d’octubre de 2024

Com abordar els principals problemes sanitaris en la cria d’abelles

EA d’Alfarràs (Alfarràs), 19 de setembre al 24 d’octubre

Bàsic de producció agrària ecològica

EA d’Alfarràs (Alfarràs), 30 d’octubre al 4 de desembre 2024

Producció agrària ecològica. Ampliació tecnològica.

EA de Tàrrega (Tàrrega), del 16 de setembre al 7 d’octubre de 2024

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

EA de Manresa (Manresa), del 9 al 20 de novembre de 2024

Tècniques bàsiques de tala d’arbres petits i gestió del bosc mediterrani