EA d'Alfarràs (Alcarràs), del 13 febrer al 28 novembre 2023

Producció fructícola

EA d’Alfarràs (Alcarràs), del 21 de febrer al 9 de març de 2023

Bàsic d’aplicador de fertilitzants

EA d’Amposta (Amposta), febrer de 2023

Essències florals. Nivell bàsic

EA d’Amposta (Amposta), de febrer a setembre de 2023

Empelt en fruiters

EA d’Amposta (Tortosa), del 21 de febrer al 17 de març de 2023

Curs d’esporga d’oliveres

EA d’Amposta (Amposta), del 20 de febrer al 16 de març de 2023

Curs d’esporga d’oliveres