Cursos de formació presencials i semipresencials

EA Forestal Casa Xifra (Santa Coloma de Farners), del 8 al 16 d’abril de 2024

QGIS per a la gestió del parcel·lari agrícola i forestal

EA de Vallfogona de Balaguer (Vallfogona de Balaguer), del 7 al 21 de maig de 2024

Benestar animal en explotacions avícoles

EA de Manresa (Manresa), del 4 al 25 d’abril de 2024

Pasturatge i regeneració de sòls

EA Forestal de Santa Coloma de Farners (Casa Xifra, Santa Coloma de Farners), maig de 2024

Captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i exòtiques invasores

EA del Pirineu (Bellestar), del 17 al 20 de juny de 2024

Bàsic d’arboricultura i treballs en alçada

EA de Gandesa (Gandesa), del 5 al 27 d’abril de 2024

Introducció a l’apicultura