FORMACIÓ EN OBERT PER A VETERINARIS

Curs per a habilitar veterinaris per a realitzar atestacions sanitàries per a productes destinats a l’alimentació animal o subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) amb destí l’exportació.

Convocades les properes proves de l’acreditació obligatòria dels coneixements necessaris per a l’emissió de passaport fitosanitari.

 

  Les convocatòries de les proves d’acreditació que tindran lloc durant el segon trimestre de 2024 són les següents:
Lloc: Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya (Vilassar de Mar)
Dia: 19 de juny de 2024
Horari de formació (voluntària): 9:30h a 10:30h
Hora: 10:30h (durada de 45 minuts)
Adreça: Av. Alcalde Rovira Roure, 191 - 25198 Lleida
   
Lloc: Oficina de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal a Lleida
Dia: 19 de juny de 2024
Horari de formació (voluntària): 9:30h a 10:30h
Hora: 10:30h (durada de 45 minuts)
Adreça: Av. Alcalde Rovira Roure, 191 - 25198 Lleida
   
Lloc: Oficina de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal a Tarragona
Dia: 19 de juny de 2024
Horari de formació (voluntària): 9:30h a 10:30h
Hora: 10:30h (durada de 45 minuts)
Adreça: Avinguda dels Països Catalans, 5-7 - 43007 Tarragona
   
Lloc: Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal a Terres de l’Ebre
Dia: 19 de juny de 2024
Horari de formació (voluntària): 9:30h a 10:30h
Hora: 10:30h (durada de 45 minuts)
Adreça: Ctra. València, 108 - 43520 Roquetes
 
Inscripcions: Enllaç
Període d’inscripció de la prova: Obert permanentment
Taxa: 0 €

 

Curs d’acreditació d’operador professional autoritzat

Les proves d’acreditació ja no es realitzaran a les Escoles Agràries sinó que tindran lloc a les oficines de diferents Demarcacions Territorials, excepte a Barcelona, que es continuaran fent al Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.

Es recorda als operadors de material vegetal que han d’emetre passaport fitosanitari, que és un requisit obligatori, segons el Reglament 2016/2031 relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, haver superat una prova d’acreditació dels coneixements necessaris per a l’emissió de passaports fitosanitaris.

Les persones interessades a realitzar la prova podran inscriure’s a través del portal de tràmit de Gencat, escollint d'entre diferents opcions de llocs, i posteriorment rebran un correu de convocatòria. El dia, hora i lloc de realització de la prova es decidirà en funció del nombre d'inscripcions rebudes.

El mateix dia de la prova, just abans de la realització d’aquesta, es durà a terme una breu formació, d’assistència voluntària per part de les persones inscrites, per explicar els aspectes més importants a considerar a l’hora d’expedir passaports fitosanitaris.

Les persones que una vegada hagin fet la inscripció a la prova i hagin rebut notificació de convocatòria, en cas de no assistir a la prova a la que hagin estat convocats hauran d’inscriure’s de nou per a properes convocatòries.

El curs és obert a tota persona que hi estigui interessada i per accedir-hi cal estar registrat/da al portal Ruralcat. Cada aspirant podrà preparar-se els temes lliurement però també disposa d’un servei de tutoria i d’una bústia de correu per als dubtes tant de tipus administratiu com tècnic.

El termini per a inscriure-s’hi resta obert permanentment, i la prova està lliure de taxa.

Per a més informació podeu consultar la fitxa del curs i en cas de necessitat de resoldre qualsevol aclariment referent al temari es pot contactar amb el Servei de Sanitat Vegetal a través del correu electrònic curspf.accioclimatica@gencat.cat .

També pot consultar la pàgina web de Sanitat Vegetal, informació del passaport fitosanitari: https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_sanitat_del_material_vegetal/informacio_passaport-fitosanitari/

 
Navegadors recomanats per al correcte accés al curs per a operadors professionals de material vegetal