Informació sobre cursos vinculats a la formació agrària en general 

Propers cursos

Cercar













Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Personal branding

TÀRREGA / EA TÀRREGA
15/11/2021 - 15/12/2021

Ferrament ortopèdic en equins

BELLESTAR / EA PIRINEU (BELLESTAR)
20/11/2021 - 22/11/2021

Planificació de cultius d’horta

MONELLS / EA EMPORDÀ (MONELLS)
23/11/2021 - 16/12/2021

Benestar animal en explotacions bovines. Mòdul específic

TÀRREGA / EA TÀRREGA
23/11/2021 - 30/11/2021

Bàsic d'aplicador de fertilitzants

AMPOSTA / EA AMPOSTA
23/11/2021 - 10/12/2021