Optimització de l'ús de fitosanitaris i minimització de residus
en la producció de fruita

MOTIVACIÓ
El programa Fruit.Net neix com a conseqüència de la conscienciació social i de la legislació cada cop més exigent en relació a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris i a la presència de residus a la fruita. Aquest fet dificulta el maneig i la comercialització de la fruita del nostre sector productor, per la qual cosa es fa necessari que tots els agents implicats sumem esforços per fer competitius els nostres productes.

QUÈ ÉS?
És una filosofia de treball conjunt entre el sector català de la fruita, l’Administració, els Instituts d’Investigació i les Universitats, per millorar el control de les plagues, malalties i fisiopaties al llarg de la cadena de producció de poma, pera, préssec i cítrics, mitjançant el desenvolupament de noves estratègies més respectuoses amb el medi ambient i amb la salut del consumidor.

ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA Fruit.Net
El Programa avarca els cultius de la poma, pera, préssec i cítrics, i s’organitza mitjançant un Comitè Directiu i un Comitè Tècnic per a cada cultiu.

 • Comitè Directiu. Planifica i controla el Programa mitjançant la contribució de 3 representants del DAAM, 3 de l’IRTA i 3 del sector productor, representat per AFRUCAT.
 • Comitès Tècnics. Existeix un Comitè Tècnic per cada cultiu i compta amb la participació de tècnics i investigadors del DAAM, IRTA, universitats i el sector productiu.

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA Fruit.Net

 • Pla de recerca aplicada per donar resposta a la mancança de tècniques per controlar algunes plagues, malalties i fisiopaties, prioritàries per al sector productor.
 • Validació de les estratègies de control aplicades en finques comercials i definides pel Comitè Tècnic de cada cultiu, on s’hi incorpora tots els avenços disponibles.
 • Pla de Transferència per a què els resultats obtinguts es divulguin de forma immediata i continuada al sector interessat.

APORTACIONS AL SECTOR

 • Optimització de l’ús dels productes fitosanitaris
 • Minimització de la presència de residus a la fruita
 • Facilitar estratègies per complir la nova directiva sobre l’ús sostenible de productes fitosanitaris
 • Aglutinar i integrar tècniques de control per tal de crear una estratègia Fruit.Net d’aplicació a tota la cadena de producció
 • Desenvolupar noves estratègies de control per oferir alternatives a la manca de productes fitosanitaris autoritzats
 • Minimitzar l’impacte dels productes fitosanitaris a l’ambient i a la salut dels aplicadors i consumidors
 • Facilitar la venda de la fruita als mercats més exigents
 • Integrar tots els recursos disponibles mitjançant el treball conjunt de tots els agents implicats en la producció de fruita a Catalunya

Promotors