Optimització de l'ús de fitosanitaris i minimització de residus
en la producció de fruita

Cultiu:
Any:
Font d'informació:
Possibles afeccions de la planta:
Plaga:
Malaltia:
Fisiopatia:

Promotors