Gestió d'equips d'aplicació de fitosanitaris

Recomanacions per a l'ús de l'eina

Els reglaments de Producció Integrada de cultius arboris (fruiters de llavor, fruiters de pinyol, vinya, fruits secs, olivera i cítrics) estableixen restriccions o recomanacions sobre les condicions meteorològiques durant el període d’execució dels tractaments per polvorització.

Polvoritzador hidropneumàtic tractant una plantació

Aquestes condicions es refereixen expressament a tres paràmetres:

  • La temperatura ambient: normalment l'interval de temperatura adient per a la realització del tractament es situa entre els 5 i els 25 grau centígrads. Es tracta d’evitar la pèrdua d’eficàcia del tractament, tant en condicions de baixes temperatures que comporten la reducció de l’activitat biocida del producte fitosanitari, com en situacions de temperatura elevada que afavoreixen l’evaporació de les gotes de la polvorització.

  • La humitat relativa ambiental: igualment es tracta de preservar la polvorització, limitant l’evaporació en situacions de sequera atmosfèrica (humitat relativa inferior al 50 per cent) i, contràriament, les pèrdues provocades per precipitació (humitat relativa superior al 95 per cent).

  • El vent: l’efecte deriva provocat pel desplaçament de la polvorització més enllà de la parcel·la tractada pot comportar la pèrdua d’eficàcia del tractament i greus problemes de contaminació ambiental i riscos per a les persones. Es tracta doncs, de limitar les aplicacions a aquells períodes en els que la velocitat del vent ambiental és molt limitada o, millor, ens trobem en situació de calma atmosfèrica. Normalment, per als tractaments de cultius arboris es fixa un límit màxim d’acceptació per a la velocitat del vent de 3 metres/segon.

En determinats períodes en els que es realitzen tractaments urgents, ens podem trobar que les condicions meteorològiques de la zona en la que s’ubica l’explotació difícilment s’ajusten als límits anteriorment indicats. Aquest és el cas, per exemple, de períodes perllongats de pluges primaverals on es fa extremadament difícil la realització dels tractaments fitosanitaris en condicions adients.

Com a conseqüència d’això, el resultat del càlcul comporta un nombre de màquines elevat, no justificable des d’un punt de vista de la rendibilitat econòmica de la inversió.

Quan es donin aquests resultats, la persona responsable de la realització dels tractaments haurà d’optar per la contractació d’equips addicionals (lloguer de màquines o contractació de treballs) o, alternativament, realitzar les aplicacions sense que s’acompleixin tots els requeriments meteorològics.

Igualment, l’eina permet obtenir el dimensionament del parc sense tenir en compte les normes tècniques de Producció Integrada. Com és natural, en aquest cas, al no existir restriccions, el nombre d’equips recomanable és sensiblement inferior.

 

Notícies relacionades

L’Escola Agrària de Mas Bové posa en marxa un curs en línia per prevenir la caudofàgia a les granges

El proper dilluns 28 de juny s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

La nova Oficina de la Bioeconomia de RuralCat aglutina tota la informació sobre l’Estratègia de la Bioeconomia 2030