Logo Oficina Virtual Sanitat Vegetal

Horta.Net - Notícies

ESTADÍSTIQUES | 04/06/2021  Ruralcat

Es publica l’evolució anual dels preus mitjans de les terres de conreu a Catalunya del 2020

L’enquesta de preus de la terra agrícola mostra l’evolució des del 2016 fins el 2020, on es constata una disminució del 0,49% dels preus mitjans a Catalunya en aquests quatre anys.

El preu mitjà ponderat de Catalunya al 2020 va ser de 11.780 €/ha

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha publicat l’Enquesta de preus de la terra, que inclou l’evolució dels preus mitjans de les terres de conreu i aprofitaments agrícoles més significatius a Catalunya i per províncies en el període 2016-2020.

Les dades mostren com els preus es mantenen força estables en aquest període, sobretot a les demarcacions de Girona i Lleida. Per contra, a les demarcacions de Barcelona i Tarragona la variació de preus ha estat més notable. Cal comentar que durant l’any 2020 s’ha procedit a una millora en el procés d’obtenció de la informació de preus de les diferents categories de cultius més representatius a informar. Aquest fet provoca, indefectiblement, un petit trencament de les sèries estadístiques, la justificació del qual prové de la millora de la qualitat informativa assolida.

El preu mitjà ponderat de Catalunya al 2020 va ser de 11.780 €/ha, una mica per sota dels 11.927 €/ha del 2019. Per tipus de conreu, el regadiu manté els preus més elevats, amb 26.504 €/ha de mitjana mentre que el secà es situa als 8.199 €/ha. Per cultius, l’horta, els fruits secs de regadiu i els cítrics són els que mantenen els preus més elevats.

Les dades provenen de l'enquesta que anualment realitza el Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris del Departament d'Acció Climàtica. Aquesta actuació s'emmarca dins del conveni de col·laboració en matèria d'estadística i informació agrària, pesquera i alimentària signat amb el Ministeri d'Agricultura.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DACC