INNOVACIÓ | 05/07/2022  Ruralcat

Es desenvoluparan 8 projectes d'innovació alimentària en el marc del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la Fundació Alícia estan impulsant 8 projectes que han de contribuir a l’assoliment dels objectius del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC).

El PEAC té l’objectiu de dotar el país de l’instrument necessari per a articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país, i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles, i de qualitat, reconeguts per les persones consumidores. (Foto: Fundació Alícia)

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la Fundació Alícia han presentat els 8 projectes innovadors que el DACC ha encarregat a l’entitat en el marc del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026. El Pla té l’objectiu de dotar el país de l’instrument necessari per a articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país, i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles, i de qualitat, reconeguts per les persones consumidores

 

Concretament, amb l’objectiu d’assolir un model alimentari dinàmic i generador de valor, basat en la bioeconomia circular, que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena (objectiu estratègic 2) s’estan desenvolupant els següents projectes:

- ‘Programa d’innovació’: en el marc d’aquest projecte, Alícia donarà resposta a les necessitats d’innovació de PIMES i petits productors agroalimentaris per a fer front als reptes actuals. Aquest projecte planteja posar a disposició de petites i mitjanes empreses l’expertesa, coneixement, instal·lacions d’Alícia i entitats col·laboradores per a què puguin desenvolupar idees i productes innovadors.

- ‘Elaborats de productes del sector primari per incrementar el seu valor afegit’: en aquest projecte, Alícia aplicarà ideació i innovació a productes del sector primari per a obtenir nous aliments elaborats, que recullin tendències, necessitats i interessos dels consumidors, facilitant la seva acceptació al mercat i incrementant el valor econòmic del producte base.

 

D’altra banda, per a orientar el sistema alimentari català cap a un grau d’auto-proveïment més elevat  s’està executant el projecte:

- ‘Estratègia i materials de promoció de productes autòctons poc coneguts i valorats’: es tracta d’identificar els productes catalans poc coneguts i valorats, els seus productors, analitzar la seva situació i problemàtica, i fer les actuacions necessàries per a fomentar-ne el coneixement i augmentar-ne el consum.

 

I amb l’objectiu de reforçar l’autoestima alimentària a Catalunya, s’està executant els projectes:

- ‘Xarxa de Restaurants innovadors’: partint de la visió integradora d’una restauració ja compromesa amb l’entorn, es proposa la creació d’una xarxa de restaurants que adoptin, de forma àgil, innovacions que els faran més atractius per als consumidors. Així, cal definir el concepte de restaurant innovador, generar estratègies gastronòmiques d’interès que siguin posades a la pràctica i avaluades en aquests restaurants, amb la finalitat de transmetre el coneixement de forma més generalitzada al sector.

- ‘Recuperació i actualització de l’inventari de productes catalans’: l’any 2003 es va publicar l’Inventari de Productes de la Terra, un treball minuciós de recopilació que el Govern de la Generalitat de Catalunya va posar a disposició de tots els qui treballen en l’àmbit agroalimentari. En la primera versió de l’Inventari, a Catalunya, s’hi relacionaven 240 productes amb personalitat i denominació pròpies. Passats gairebé 20 anys de la seva presentació, Fundació Alícia, conjuntament amb els responsables del Departament, començarà les tasques per a actualitzar aquest inventari.

 

I amb la finalitat d’assegurar que la població manté uns hàbits alimentaris saludables  la Fundació Alícia està implementant:

- ‘Desenvolupament de contingut sobre alimentació saludable i sostenible a incloure als plans docents’: en el marc d’aquest projecte, Alícia, de la mà dels Departaments implicats, prepararà i donarà estructura als continguts necessaris per a dissenyar un pla docent per a promoure l’adquisició dels coneixements, habilitats i valors imprescindibles per a millorar, ja des de la infància, un aspecte tan determinant de la vida de les persones com és l’alimentació i contribuir, així, a resoldre la problemàtica creixent de l'obesitat i sobrepès infantil.

- ‘Generació de Continguts per al Canal Aliments’: el Departament ha estat desenvolupant un espai web anomenat ‘Canal Aliments’ com a plataforma institucional de centralització de la informació en relació amb l’alimentació, la salut, i la sostenibilitat, de manera coordinada amb els altres departaments de la Generalitat i les entitats implicades. Des d’Alícia, es treballarà una proposta per al manteniment dels continguts del canal, i es farà una revisió inicial de tot el material i estructura actual del portal.

- ‘Productes i plats catalans més saludables’: projecte mitjançant el qual Alícia identificarà els productes i plats més representatius de la cuina catalana, des d’una visió de conjunt, i determinarà la possibilitat de fer-ne versions més saludables i sostenibles, sense perdre la seva identitat, facilitant-ne així l’acceptació i que siguin més àmpliament coneguts i valorats, potenciant el posicionament dels ingredients locals, dels productors, i de la indústria transformadora del país.

Font: DACC