REG | 05/07/2022  Ruralcat

Visita a l’estació de bombament solar del Segrià Sud

El passat dia 16 de juny, es va realitzar a Maials una visita tècnica a l’estació de bombament solar del Segrià Sud.

Aquesta estació, que fa dos anys que va entrar en funcionament, va rebre la visita de diversos col·lectius del sector agrari.

El passat dia 16 de juny, es va realitzar a Maials una visita tècnica a l’estació de bombament solar del Segrià Sud. Aquesta estació, que fa dos anys que ja va entrar en funcionament, va rebre la visita de diversos col·lectius del sector agrari (instal·ladors, comunitats de regants, tècnics i altres) interessats a conèixer aquesta experiència.

La jornada es va iniciar amb unes paraules de benvinguda per part del Sr. Joan Sabaté, president de la Comunitat de regants del Segrià Sud i del Sr. Antoni Enjuanes, Subdirector General d’Infraestructures Rurals del DACC, qui va destacar el paper del reg de suport per complementar les precipitacions com eina per garantir produccions que ajudin a la sostenibilitat de les explotacions, ja que només amb l’aigua de pluja no s’arriba a obtenir produccions sostenibles i que la població es mantingui en el territori. També va comentar la importància de l’aprofitament dels recursos naturals per ser més eficients i va citar les comunitats de regants com a exemple en l’ús d’energies renovables i en l’aprofitament del sol en la col·locació de les plaques solars. Les seves paraules van acabar recordant l’objectiu del desenvolupament sostenible, acabar amb la fam al món, on tots els països tenen l’obligació de contribuir en la producció d’aliments.

A continuació, es va passar a les presentacions més tècniques, encapçalada per en Ramon Miret, tècnic de la comunitat de regants del Segrià Sud. Va presentar les principals característiques de concessió que corresponen a una dotació de 2.000 m3/ha i any amb un cabal màxim de 645 m3/ha i mes. Es va explicar l’esquema hidràulic basat en la captació a l’embassament de Riba-roja a cota 68 i un bombejament fins a la bassa 5 a cota 451m.

Posteriorment, Joan Latorre, tècnic d’Infraestructures.cat, va presentar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica de l’obra esmentada. En conclusió, la implantació d’un sistema de bombament solar format per un camp fotovoltaic de 523 KWp de potència, de plaques solars amb seguidors a 1 eix N-S que acciona una de les bombes de la bassa 3, és tècnica i econòmicament viable la inversió de 625.000€, acollint-se a ajudes i condicions del moment, i estimant un període de retorn entre 7 i 9 anys.

Tot seguit, Oscar Trindade, com a portaveu de la UTE (Gain-Agro, Satius Enginyeria), que va redactar el projecte i també es va ocupar de la direcció d’obra. El van acompanyar en Xavier Lujan i Josep Maria Liébana. Les seves explicacions van ser sobre com es va dur a terme l’execució del projecte i com van anar resolent els problemes d’implantació de la planta solar a mesura que avançava la seva construcció, sempre sota criteris econòmics viables i ràpids.

Finalment, es va generar un debat interessat entre els assistents i després la visita a la planta solar i les instal·lacions de la comunitat.

Font: Oficina del Regant