APICULTURA | 12/07/2022  Ruralcat

Neix un espai web per recollir observacions de nius de vespa asiàtica a Catalunya

El propòsit d’aquesta eina és incrementar la informació recollida d’aquesta espècie invasora, que es complementa també amb un visor públic de nius històrics de vespa asiàtica a tot Catalunya.

Qualsevol persona i en qualsevol moment, des d’un dispositiu mòbil, pot introduir-hi informació d’aquesta espècie invasora que pugui resultar d’interès. (Font imatge: Generalitat de Catalunya)

L’aplicació «SITMUN - Vespa asiàtica» es va crear el novembre del 2020 per establir un registre de dades associat a la detecció de nius de vespa asiàtica de potes grogues (Vespa velutina ssp. nigrithorax) als municipis catalans. L’objectiu d’aquesta eina, a disposició dels ens locals, era fomentar la recollida estandarditzada d’informació i compartir criteris bàsics per a la gestió d’aquesta espècie exòtica invasora.

Ara el projecte presenta dues noves eines associades a l’aplicació «SITMUN - Vespa asiàtica». Per una part, s’ha creat un nou espai web per tal d’incrementar la recollida d’observacions de nius de Vespa velutina. D’aquesta manera, qualsevol persona i en qualsevol moment, des d’un dispositiu mòbil, pot introduir-hi informació d’aquesta espècie invasora que pugui resultar d’interès. Una informació que es posarà a disposició dels ens locals adherits al SITMUN.

En paral·lel, també s’ha desenvolupat un visor públic de nius de vespa asiàtica per tot Catalunya, un repositori de tots els nius registrats i validats d’anys anteriors pels ens locals. Un major volum d’observacions recollides al llarg dels propers anys i de manera estandarditzada permetrà avaluar millor els condicionants i les tendències d’aquesta espècie i pot ajudar a gestionar-ne millor la problemàtica.

El projecte l’han desenvolupat conjuntament les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les diputacions de Lleida i Tarragona i el vistiplau del Servei de Fauna i Flora del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Font: DACC