AJUTS | 18/07/2022  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader 2022 per un import de 7,6M€

Es tracta de la 8a convocatòria d’aquests ajuts, i en les set convocatòries anteriors, es van concedir ajuts a 1.615 projectes, amb un import total de 53,20 milions d’euros

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de l'operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022, corresponents a l’any 2022. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta vuitena convocatòria, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000€ per l’any 2024, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666€, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

La Secretaria d’Agenda Rural podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada Grup d’Acció Local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR 2014-2022, i en els convenis corresponents.

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d'aquesta nova convocatòria està previst generar una inversió de més de 25.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

En referència als llocs de treball també cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit rural, i, per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més llocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats per l'ajut Leader.

La gestió dels ajuts a què fa referència aquesta Resolució de convocatòria serà exercida amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en les zones rurals de Catalunya.

Font: DACC