GRUPS OPERATIUS | 20/07/2022  Ruralcat

La Red Rural Nacional publica 14 dossiers dels treballs de recerca executats per grups operatius i projectes d’innovació

Aquests dossiers recopilen els treballs de recerca duts a terme pels diferents grups operatius i Projectes d’Innovació en matèria de desenvolupament rural en l’àmbit nacional i europeu.

El seu objectiu és donar a conèixer les iniciatives innovadores i facilitar l’intercanvi de coneixements.

La Red Rural Nacional (RRN) ha publicat 14 dossiers on es recopilen els treballs de recerca duts a terme pels grups operatius i Projectes d’Innovació en matèria de desenvolupament rural en l’àmbit nacional i europeu. El seu objectiu és donar a conèixer les iniciatives innovadores i facilitar l’intercanvi de coneixements des de l’àmbit de la recerca al de l’aplicació pràctica.

Els grups operatius són grups de persones amb interessos comuns que treballen conjuntament en un projecte d’innovació específic i pràctic.

La innovació és clau quan es parla de sostenibilitat del medi rural. Per aquest motiu, des de la Red Rural Nacional s’organitzen intercanvis d’experiències en innovació. Aquests dossiers recopilen els temes parlats i destacats de les diferents trobades, i es troben a la pàgina web de la Xarxa Rural Nacional, traduïts a l’anglès.

Els dossiers són els següents:

- Millora en la gestió de les explotacions agrícoles. És una recopilació de projectes que treballen per la millora en la gestió de les explotacions agrícoles.

- Benestar animal. S’examinen les normatives sobre les resistències a productes antimicrobians i l’aplicació de tècniques de bioseguretat, concretament en ramaderia extensiva.

- Traçabilitat en el sector agroalimentari, ramader, agrícola i forestal.

- Sanitat Vegetal. Analitza el desenvolupament de la legislació fitosanitària nacional i la transposició de la legislació europea. Es destaquen les Guies de Gestió Integrada de Plagues.

- Millores en la gestió forestal.

- Cultius. En aquest intercanvi d’experiències es va treballar el tema de la millora agrícola.

- Regadius. S’analitza la importància del regadiu en el sector agrícola.

- Millora en la gestió de les operacions ramaderes. Es comparteixen experiències en relació amb aquesta temàtica.

- Cria de bestiar. Es tracten aspectes relacionats amb la ramaderia.

- Millora en les indústries agroalimentàries. Destaca el fet que la indústria alimentària desenvolupa noves tècniques de conservació dels aliments, que permet una major seguretat alimentària.

- Agricultura ecològica. Es parla de la importància de l’agricultura ecològica en el territori nacional.

- Canvi climàtic i reducció de la petjada de carboni.

- Màrqueting en el sector agrícola, ramader, forestal i agroalimentari.

- Fertilització. D’aquesta jornada cal destacar l’avanç en noves tècniques per aconseguir fertilitzants més sostenibles.

Font: La Red Rural Nacional