INNOVACIÓ | 21/07/2022  Ruralcat

S’impulsa una xarxa de telemetria per fer el seguiment d’espècies de fauna marina amb dispositius electrònics

El seu objectiu és preservar la biodiversitat marina i evitar la sobrepesca mitjançant el coneixement d’un factor clau d’aquesta problemàtica: el moviment de les espècies i la connectivitat marina.

Aquesta Xarxa es basa en el seguiment d’espècies de fauna marina amb dispositius electrònics i en una acció participativa dels pescadors recreatius en un programa de marcatge i recaptura.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa una xarxa de telemetria per fer el seguiment d’espècies de fauna marina amb dispositius electrònics.

Conèixer el moviment de les espècies marines, la utilització que fan dels diferents hàbitats al llarg del seu cicle de vida i la connectivitat entre hàbitats és un factor clau per fer una gestió integrada a tot el territori que permeti la conservació i l’explotació sostenible del litoral i els seus recursos. Amb aquest objectiu, el DACC ha impulsat, mitjançant la Universitat de Barcelona, la posada en marxa de la Xarxa Catalana de Marcatge i Seguiment de Fauna Aquàtica (Catalan Tracking Network).

Aquesta Xarxa és una iniciativa científica que es basa, d’una banda, en el seguiment d’espècies de fauna marina amb dispositius electrònics (telemetria acústica) i, de l’altra, en una acció participativa dels pescadors recreatius en un programa de marcatge i recaptura de les espècies que es poden pescar.

La tècnica de telemetria acústica consta de dues parts fonamentals: un sistema d’emissió, format per transmissors acústics implantats als animals que emeten senyals codificats amb un codi per a cada individu, i un sistema de recepció, constituït per receptors que reben i emmagatzemen els registres. Un cop alliberats, els animals marcats fan la seva activitat normal i es desplacen en el seu medi, de manera que els senyals emesos són captats per una xarxa d’hidròfons (receptors acústics) instal·lats al fons, que reben els senyals en un radi d’uns 300 metres al seu voltant i emmagatzemen la informació. Quan es recullen aquests receptors i es descarreguen totes les dades, es pot reconstruir el moviment i la trajectòria de cada individu marcat.

Aquestes dades permetran fer el seguiment d’individus de diverses espècies per períodes de més de cinc anys i conèixer la seva ecologia, els hàbitats que utilitzen, el seu comportament, alimentació, patrons i zones de reproducció, etc., a més de conèixer la connectivitat ecològica entre les diferents zones, hàbitats o regions marines.

En una primera fase s’instal·larà una xarxa bàsica d’hidròfons que cobreixi punts estratègics de la costa catalana. Aquesta xarxa fixa d’hidròfons inclourà també punts per monitorar infraestructures que poden ser d’interès per a l’estudi del moviment i agregació de peixos, com poden ser ports i marines, instal·lacions d’aqüicultura o esculls artificials. Els hidròfons receptors estaran fixats al fons amb morts de formigó, tot i que tenen una autonomia d’un any aproximadament, aquests receptors es recuperaran cada sis mesos per descarregar les dades i fer-ne manteniment.

A més de la xarxa fixa d’hidròfons receptors, es podrà establir una xarxa mòbil de receptors. Per això, es pretén que els pescadors que participin en el projecte insereixin un d’aquests receptors als seus arts de pesca mentre els utilitzen i facilitin als responsables científics del projecte les coordenades geogràfiques d’on ho han fet. D’aquesta manera s’ampliarà de forma molt significativa l’abast de la xarxa fixa.

Paral·lelament a la instal·lació i manteniment de la xarxa de receptors, es farà el marcatge dels peixos amb transmissors acústics. En aquesta fase és imprescindible la col·laboració de pescadors, ja que seran qui capturaran els exemplars per al seu marcatge immediat.

Així, amb la col·laboració de l’Associació Catalana per una Pesca Responsable, el Departament d’Acció Climàtica ha impulsat una prova pilot de jornades de pesca recreativa científica per contribuir al marcatge d’individus amb transmissors acústics de determinades espècies d’interès científic. Dins de la prova pilot, els pescadors també realitzaran jornades de pesca recreativa addicionals per al marcatge amb identificadors externs.

Font: DACC