PORCÍ | 13/01/2016  DARP/RuralCat

La UE reobre l'emmagatzematge privat de carn de porcí

A partir d'aquest mes de gener es poden presentar les sol·licituds d'ajuts per a l'emmagatzematge privat de diferents categories de productes de porcí. Cada sol·licitud abastarà una quantitat mínima de 10 tones en el cas de productes desossats i de 15 tones per a la resta.

La Comissió Europea (CE), amb data 14 de desembre, va aprovar el Reglament d’execució (UE) 2015/2334 de la Comissió pel qual s’obre l’emmagatzematge privat de carn de porcí i es fixa per anticipat l’import de l’ajut.

A partir del 4 de gener de 2016 ja es pot presentar les sol·licituds d’ajuts per a l’emmagatzematge privat de diferents categories de productes de porcí. Cada sol·licitud abastarà una quantitat mínima de 10 tones en el cas de productes desossats i de 15 tones per a la resta.

Els productes podran emmagatzemar-se per períodes de 90, 120 o 150 dies, i els ajuts oscil·laran entre els 168 i 364 euros per tona, depenent del període d’emmagatzemat i categoria.

Aquest nou reglament presenta alguns canvis respecte al Reglament d’execució (UE) 2015/360 del passat mes de març:

  • incorpora una nova categoria de producte, la cansalada (només greix), amb o sense cotna;
  • incorpora la possibilitat de retirar la carn emmagatzemada anticipadament sempre i quan es destini a exportació i hagi estat emmagatzemada un mínim de 2 mesos. En aquest cas, s’aplicarà una reducció fixa a l’import de l’ajut; i
  • increment de l’import de l’ajut en un 20% superior.


Aquesta mesura, que pretén pal·liar la crisi del sector, no ha comptat amb el suport de tots els estats membres. Així, Suècia va votar en contra i Alemanya i Eslovàquia es van abstenir.