FERTILITZACIÓ | 14/01/2016  IRTA/ruralCat

Fertilització amb compost de vaquí en tomàquets de penjar

L'IRTA dóna a conèixer els resultats positius d'un assaig de 4 anys en fertilització amb fems de vaquí en el conreu convencional i ecològic del tomàquet de penjar.

Els conreus d’hortícoles són grans consumidors de fertilitzants, tant químics com orgànics. Els fertilitzants orgànics tenen avantatges sobre els químics que s’han de saber aprofitar, com són la de que permeten reduir la contaminació per nitrats en les zones vulnerables, millorar la composició del sòl en aquelles zones en que aquest té problemes, i són una opció molt interessant per a conreus amb valor afegit (com aquells que conreen varietats tradicionals o per al cultiu ecològic).

Tampoc hem d’oblidar que els fertilitzants orgànics són un producte “de proximitat” que, ben emprats, són una oportunitat i contribueixen a reduir el problema de les dejeccions ramaderes i a reduir la dependència externa en fertilitzants químics.

L’investigador de l’IRTA, Pere Muñoz, va parlar en la seva xerrada del passat 26 de novembre a l’IRTA de Torre Marimon sobre el tema de fertilització amb fems de vaquí en conreus hortícoles, concretament d’una de les experiències realitzades pel seu equip en tomàquets de penjar.

Referent a l’experiència que l’equip de l’IRTA va realitzar al llarg de 4 anys en el tomàquet de penjar, Pere Muñoz va explicar que aquest tomàquet es troba molt adaptat a la sequera i el seu conreu té, per tant, poques demandes de reg.

L’experiment va utilitzar un compost a una dosi de 10 tones/ha., en un marc de plantació de 1x1,7 m., una densitat de plantació de 0,58 plantes/m2, amb encoixinat de plàstic negre amb palla i una cinta de reg que subministrava 1,1 litres/hora.

Durant aquests 4 anys de l’experiència, la finca va passar de conreu convencional a ecològic. En un conreu convencional, les produccions arriben als 4-4,5 Kg/m2. En el cas del camp que ens ocupa, la producció al primer any fou de 1,57Kg/m2, de 2,2 el segon, de 2,55 al tercer i, al quart, ja amb certificació ecològica i amb 0,92 plantes/m2, la producció arribà ja a situar-se com en un conreu convencional amb 4,6 Kg/m2. Només amb el compost, va insistir Pere Muñoz, i res més.

En definitiva, el Dr. Pere Muñoz va remarcar que es pot emprar el compost de vaquí en dosi de 10 a 12 tones/ha., sense que se superin els 170 Kg de nitrogen/ha (límit d’aplicació dels conreus ecològics), mantenint la producció a nivell dels coreus convencionals, amb qualitats iguals o superiors i sense perdre matèria orgànica del sòl, i que, per tant, constitueix una bona oportunitat per valoritzar el compost d’aquestes granges.