REG | 09/08/2022  Ruralcat

L’IRTA celebra una visita tècnica sobre instal·lacions de reg eficient amb energia solar

La conducció de la jornada va ser a càrrec d'en Francesc Camps, investigador-especialista d'IRTA

El passat 19 de juliol, l’IRTA va organitzar una visita tècnica per tal de conèixer sobre el terreny diferents exemples d'instal·lacions de bombament solars en explotacions agràries de regadiu.

La conducció de la jornada va ser a càrrec d'en Francesc Camps, investigador-especialista d'IRTA. Va explicar amb detall la instal·lació de reg solar que disposen a IRTA-Mas Badia, dimensionada per regar 10 ha, amb la col·locació de 30 plaques que ocupen un espai d'uns 50 m². Aquesta s'utilitza per donar pressió a l'aigua superficial que els ve donada de la comunitat de regants. Està formada per una bomba de 4 kW que dona 45 m³/h i la potència màxima de les plaques és de 8,1 kW.

Entre els seus comentaris, va fer referència al cost d'instal·lació, sobre uns 9.000 € per una superfície regable de 10 ha. El cost mitjà d’una instal·lació de reg similar connectada a la xarxa elèctrica és de 150 €/ha i any, i la seva amortització és en 5 anys. La instal·lació de reg i la generació elèctrica amb plaques fotovoltaiques tenen una garantia de vint-i-cinc anys per part dels fabricants.

Les necessitats energètiques són per donar una pressió de treball a l’aigua, segons les característiques de la instal·lació de reg. Corresponen a contrarestar les pèrdues de pressió que es donen en la línia de degoteig, el filtre automàtic i la canonada de distribució. La pressió màxima és de 250 kPa.

Quant a la part de disseny i disposició de les plaques, depèn de la radiació solar. Així doncs, l'angle d'inclinació estarà en funció del període de temps necessari a produir energia. Pel cas presentat, estan disposades a 30°, adequat per garantir el reg de maig a setembre.

Els comentaris de Camps van continuar explicant el punt clau de les instal·lacions solars, el variador de freqüència. És l’element que subministra l'energia al motor de la bomba. Aquest, en cas que es produís poca energia per part de les plaques i no donés suficient potencia al motor, aturaria el sistema de manera suau. Aquesta millora, soluciona la problemàtica que hi havia antigament a les instal·lacions solars quan passava un núvol i ocasionava apagades i engegades de les bombes de manera sobtada, provocant el desgast i les consegüents avaries. Els variadors són un miniordinador on se'ls programa el funcionament del sistema d'aturada i d'engegada en cas que les plaques no estiguin produint l’energia requerida. A més a més, fan el pas de corrent continu a alterna.

Un altre punt a tenir en compte en el disseny i dimensionament de la instal·lació, és el període o el mes de l’any limitant segons les necessitats d'hores de reg i hores de sol, determinant així la relació entre potència de la bomba i potència instal·lada.

Durant la jornada es van visitar altres tres instal·lacions de productors particulars de la zona (en els termes d’Ullà, Ultramort i Torroella de Fluvià) a on, en funció de la casuística de la finca, els mateixos agricultors i els instal·ladors explicaven les característiques del bombeig solar adaptades a cada realitat productiva.

Aquest tipus d'instal·lacions, són solucions ideals per finques, siguin pròpies o arrendades, que no tenen un punt de connexió a la xarxa elèctrica. La tecnologia de generació fotovoltaica que es disposa avui dia, pot satisfer completament les necessitats energètiques de les finques agrícoles. En especial, a les necessitats dels sistemes de reg eficients (degoteig o cobertura) que cal anar adaptant les nostres explotacions agrícoles de regadiu.

Font: Oficina del Regant

Informació relacionada