REG | 15/01/2016  RuralCat

L'IES permetria estalviar un 18% de volum d'aigua i augmentar un 9% la producció

Un cop completades les fases de creació, difusió i millora del Simulador de Reg Expert o IES (Irrigation Expert Simulator), s'han donat a conèixer els seus resultats. El 97% de professionals i alumnes d'escoles agràries que l'han provat validen el seu interès.

L’agricultura de regadiu és fonamental per l’economia local en moltes parts d’Europa tal com ja determina el Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020. L’adopció d’un enfocament sostenible i eficient per l’ús agrícola de l’aigua és molt important, no només per protegir el medi ambient, sinó també per assegurar que l’agricultura sigui rendible. Per tant, és clau que s’inverteixi en tecnologies i mesures que millorin l’eficiència de l’ús d’aigua per l’agricultura

A Catalunya, un 27% de la superfície agrària útil és de regadiu de la qual més de la meitat es troba a la zona de Lleida (53,7%) i on un 77% es rega amb aigua superficial. Actualment es calcula que en termes generals hi ha una eficiència en l’ús d’aigua de reg del 72%.

L’IES té per objectiu fer un ús més eficient de l’aigua. Funciona amb la combinació d’un simulador de cultiu i una base de dades de coneixement. L’eina, disponible en diversos idiomes (català,castellà, anglès, francès, italià i portuguès), és d’accés lliure a través del web de l’Oficina del Regant o l’adreça www.ies-sim.com i es pot usar des de qualsevol navegador.

IES permet definir un escenari amb uns passos molt senzills en que es defineixen les propietats d’una par-cel·la virtual (cultiu, clima, tipus de sòl, sistema de eg). En un segon pas, s’entra una programació de reg que pot ser comparada amb la programació generada per l’Expert Virtual el sistema. L’expert Virtual basa les seves recomanacions en una base de coneixement on hi ha més de 700 exemples de bones pràctiques de reg prèviament documentades i validades. Per acabar, ambdues programacions son simulades permetent la comparació dels seus resultats.

 

Proves de camp

 

Durant el projecte, i amb l’objectiu de validar el simulador, s’ha fet seguiment d’una parcel·la pilot, àmpliament sensoritzada, i de 14 parcel·les comercials distribuïdes en 7 comunitats de regants de la plana de Lleida. Amb aquestes proves s’ha validat que les estratègies de reg proposades per IES són adequades per cadascun dels casos estudiats. La simulació de 200 parcel·les representatives de les diverses casuístiques de reg d’arreu de Catalunya, ha permès estimar que les pràctiques de reg que promou IES permetrien estalviar un 18% de volum d’aigua en el global de Catalunya, obtenint un 9% més de producció de manera que, globalment per a tot el conjunt de casuístiques, la producció per m3 d’aigua de reg podria augmentar gairebé en una tercera part.

L’eina IES permet simular més de 60 cultius amb diferents configuracions de sistemes de reg, climatologia, sòl i característiques de plantació, podent ser reutilitzables en altres regions d’Europa, sobretot de clima mediterrani.

 

Formació i difusió

 

L’IES s’ha difós en diferents formats i àmbits. Per aquest motiu s’ha seguit un Pla de Difusió encarat a diferents grups d’interès. El grup on l’impacte de IES és més important és el dels agricultors o futurs agricultors com són els estudiants d’Escoles Agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Especialment dirigit a aquest grup s’han realitzat 14 sessions de formació presencial: a estudiants, amb un total de 132 alumnes, i a un segon grup dirigit a tècnics, emprenedors i productors agraris, universitaris i personal de l’administració amb un total de 42 alumnes.

També s’han realitzat formacions en línia mitjançant els cursos de formació agrària de que disposa el Servei de Formació Agrària del DARP així com a d’altres escoles agràries de la xarxa Europea d’Espanya.

D’altra banda a nivell regional, nacional i europeu s’han portat a terme nombroses activitats de comunicació i disseminació durant tot el projecte. Partint de la web del projecte www.ies-life.org, campanyes de premsa amb vàries aparicions als mitjans electrònics i de paper, difusió en xarxes socials, participació en diverses jornades i fires de referència del sector agrícola, fins a congressos científics i pedagògics.

Un 97% dels alumnes enquestats ha trobat interessant l’ús del simulador.