ALIMENTACIÓ | 24/08/2022  Ruralcat

Es publica una guia de pràctiques correctes d’higiene en l’espigolament de productes hortofructícoles

Aquesta guia aborda la pràctica de l’espigolament i té com a objectiu que es dugui a terme amb garanties sanitàries per a totes les parts implicades.

L’espigolament és una pràctica tradicional que consisteix en la collita del camp del producte excedentari.

L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha publicat la guia de pràctiques correctes d'higiene en l'espigolament de productes hortofructícoles elaborada conjuntament amb la Fundació Espigoladors i la Unió de Pagesos.

L’espigolament és una pràctica tradicional que consisteix en la collita al camp del producte excedentari, així com del producte que no compleix els estàndards estètics demandats pel mercat. El producte espigolat en fresc es recull, sempre amb el permís del productor, i es destina exclusivament a la donació, així doncs, l’acció d’espigolar s’emmarca en un context d’acció social i només pot ser duta a terme per entitats degudament acreditades mitjançant accions de voluntariat.

Aquesta guia aborda la pràctica de l’espigolament i s’hi poden trobar les condicions higièniques i sanitàries del personal que espigola, informació sobre la recol·lecció i encaixat de productes espigolats, sobre l’emmagatzematge, la càrrega i el transport dels productes espigolats, també el control de la traçabilitat dels productes espigolats i consells adreçats als beneficiaris per preparar els aliments rebuts amb seguretat. L’objectiu de la guia és que aquesta pràctica es dugui a terme amb garanties sanitàries per a totes les parts implicades.

Font: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)