INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 26/08/2022  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari amplia l’abast d’acreditació amb diverses determinacions analítiques

S’ha vist ampliat el seu abast d’acreditació després d’haver superat amb èxit l’última auditoria de seguiment i ampliació.

Aquesta ampliació es recull a l’annex Tècnic Rev.41 i es pot consultar a la web del DACC i a la web d’ENAC.

El Laboratori Agroalimentari del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha vist ampliat el seu abast d’acreditació després d’haver superat amb èxit l’última auditoria de seguiment i ampliació, realitzada el mes de març per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

L’abast d’acreditació del laboratori s’ha ampliat amb les següents determinacions analítiques: el recompte E.coli β-glucoronidasa positiva en productes vegetals (fruites, verdures i brots), els OGM’s que s’hi ha afegit elements reguladors en blat de moro, soia, colza i cotó, i també matrius en blat de moro i soia. També hi consta la determinació de fluor en pinsos i matèries primeres, de b-agonistes en aigua per consum animal, on s’han baixat els límits i s’ha ampliat l’analit cimaterol, la determinació de cloramfenicol i gossipol en pinsos, de THC en cànem i de residus de plaguicides en mel i productes d’apicultura (pol·len, bresca, gelea reial) per GC-MS/MS i LC-MS/MS.

Aquesta ampliació es recull a l’annex Tècnic Rev.41 i es pot consultar a la web del DACC i a la web d’ENAC.

 

Font: DACC