ESTADÍSTIQUES | 30/08/2022  Ruralcat

Es publica el Mapa d’Explotacions agrícoles de Catalunya amb les dades de la DUN 2022

Es tracta d’una capa gràfica que geolocalitza les explotacions agrícoles a partir de les dades declarades a la DUN, amb la intenció d’oferir una informació rellevant per al sector.

Aquest conjunt de dades conté la informació gràfica de la delimitació de cada explotació agrícola.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat el Mapa d’Explotacions agrícoles de Catalunya, actualitzat amb les dades DUN 2022, seguint amb els objectius dins del marc de l’estratègia d’obertura de les dades públiques de la Generalitat.

Es tracta d’una capa gràfica que geolocalitza les explotacions agrícoles a partir de les dades declarades a la DUN, amb la intenció d’oferir una informació rellevant per al sector i per a la ciutadania en general, tot respectant les polítiques de transparència i de protecció de les dades personals.

Aquest conjunt de dades conté la informació gràfica de la delimitació de cada explotació agrícola, així com altres atributs de les explotacions com són l’organització jurídica, les denominacions de qualitat, els ajuts sol·licitats, l’edat i el gènere del titular, l’adhesió a venda de proximitat, entre d’altres. També inclou les dades de localització i la superfície total de l’explotació.

Per accedir-hi, es pot fer a través del portal de Dades Obertes de la Generalitat, o bé al web del DACC a l’espai dels Serveis web geogràfics. Cal utilitzar l’URL del servei WMS en un programa d’informació geogràfica (SIG).

La DUN és la declaració que ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària majoritàriament ubicada a Catalunya i ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva en base al sistema d’identificació geogràfica (SIGPAC), incloses aquelles parcel·les per a les quals no se sol·liciti cap ajut, i també les dades ramaderes de l’explotació.

 

Font: DACC