FITXA TÈCNICA | 31/08/2022  Ruralcat

Nova fitxa tècnica sobre la prevenció de la diarrea post deslletament en garrins ecològics mitjançant estratègies alimentàries

La fitxa tècnica ha estat elaborada per Emma Fàbrega i Marc Bagaria de l’IRTA amb la col·laboració de Llavora, una granja de porcí ecològic.

Es van estudiar 134 garrins dividits en 3 dietes: pinso amb un alt contingut de proteïna, pinso amb un contingut reduït de proteïna i pinso amb un contingut reduït de proteïna suplementat amb xerigot líquid.

La unitat de Producció Agroalimentària Ecològica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha publicat la nova fitxa tècnica “Prevenció de la diarrea post deslletament en garrins ecològics mitjançant estratègies alimentàries”. Aquesta resumeix un projecte de recerca dedicat a avaluar diferents estratègies alimentàries per prevenir la diarrea post deslletament en porcí ecològic, elaborada per l’IRTA amb la col·laboració de Llavora.

 

La diarrea post deslletament és un dels problemes que més preocupa als ramaders del sector porcí ecològic català. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar diferents estratègies alimentàries i la seva eficàcia per prevenir la diarrea post deslletament. Per assolir-lo, es van estudiar 134 garrins dividits en 3 dietes: pinso amb un alt contingut en proteïna, pinso amb un contingut reduït de proteïna i pinso amb un contingut reduït de proteïna suplementat amb xerigot líquid. Els animals van ser estudiats durant 4 setmanes des del deslletament, i diversos paràmetres van ser avaluats: diarrea, guany de pes diari, comportament, salut i composició de la microbiota intestinal.

 

La fitxa ha estat elaborada per Emma Fàbrega i Marc Bagaria de l'IRTA amb la col·laboració de Llavora, una granja de porcí ecològic. El projecte ha estat finançat pel DACC a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

 

A l’apartat de fitxes tècniques de Ruralcat es poden trobar les fitxes PAE i altres relacionades amb reg, fertilització o transferència: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/fitxes-tecniques.

 

Font: DACC