SANITAT VEGETAL | 05/09/2022  Ruralcat

El Servei de Sanitat Vegetal actualitza els fulls informatius de la taca bacteriana dels fruiters de pinyol

La taca bacteriana dels fruiters de pinyol és una plaga regulada no quarantenària de la UE que afecta els fruiters del gènere Prunus.

La taca bacteriana està provocada pel bacteri Xanthomonas arborícola pv. Pruni.

El Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha actualitzat la fitxa de la plaga de la taca bacteriana dels fruiters de pinyol  i dos fulls informatius: un referent a les mesures preventives en vivers i un altre referent a les mesures preventives en plantacions comercials.

La taca bacteriana dels fruiters de pinyol, provocada pel bacteri Xanthomonas arboricola pv. Pruni, és una plaga regulada no quarantenària de la UE que afecta els fruiters del gènere Prunus: albercoquer, ametller, cirerer, nectariner, presseguer i prunera, i també plantes ornamentals i silvestres del mateix gènere Prunus com ara P. salicina, P. davidiana i P. Laurocerasus.

Els símptomes d’aquest bacteri apareixen en primer lloc a les fulles, i més endavant és capaç de causar danys als fruits. La tipologia i severitat dels danys estan íntimament lligades a la soca bacteriana, l’espècie vegetal, la varietat i les condicions meteorològiques existents.

Xanthomonas arboricola pot sobreviure durant certs períodes de temps en restes vegetals de plantes que han estat infectades com ara fulles (sigui per defoliació estacional o per fil·loptosi a causa de la infecció) o en restes de poda.

Per tant, per eliminar l’inòcul que pot alliberar el bacteri i evitar infeccions en plantes sanes, cal recollir el material vegetal infectat al més aviat possible i acumular les restes en una zona adequada i allunyada del material vegetal sa a fi de desinfectar-les o destruir-les, per exemple convertint-les en material de compostatge (amb addició de nitrogen per afavorir-ne la mineralització). Als fulls informatius trobareu mesures preventives i d’erradicació per si el detecteu.

 

Font: Servei de Sanitat Vegetal