FERTILITZACIÓ | 06/09/2022  Ruralcat

Valor fertilitzant de les dejeccions ramaderes

Es fa una estimació econòmica dels nutrients que contenen una cisterna de purí porcí, un remolc de fem de vedell d’engreix i un remolc de gallinassa de pollastre d’engreix. Article publicat en el darrer butlletí d'Extensius.Cat de l'IRTA.

Els productes orgànics es caracteritzen per aportar nitrogen, fòsfor i potassi, magnesi, sofre, etc.

Els productes orgànics (dejeccions ramaderes i productes resultants de tractaments) es caracteritzen per aportar nitrogen, fòsfor i potassi, magnesi, sofre…, així com altres nutrients essencials. Tot i això, no tots els productes orgànics són iguals i la seva composició pot ser molt variable.

L’aplicació de la majoria d’aquests productes com a adob o esmena pot suposar un estalvi econòmic important pels nutrients que contenen. Perquè, a més, impliqui un augment de la rendibilitat final de l’explotació cal conèixer bé la seva riquesa en nutrients i, posteriorment, dosificar-los correctament en funció de les necessitats de cada cultiu en cada moment i dels nutrients que disposi el sòl de la parcel·la.

En aquest article es fa una estimació econòmica dels nutrients que contenen una cisterna de purí porcí, un remolc de fem de vedell d’engreix i un remolc de gallinassa de pollastre d’engreix, suposant que la riquesa en nutrients d’aquests productes és la que consta a la Taula orientativa del contingut de nutrients en dejeccions ramaderes del DACC.

 

El valor d’aquests productes orgànics (€/m3 o €/t) s’ha considerat que és el preu que tindrien aquests si es paguessin els nutrients que contenen al preu dels adobs minerals simples.

Als exemples s’han tingut en compte els preus per unitat fertilitzant dels següents adobs (Taula 1): nitrat amònic 33,5%, nitrosulfat amònic 26%, sulfat amònic 21%, urea 46%, superfosfat de calci 18%, àcid fosfòric 52%, sulfat potàssic 50% i clorur potàssic 60%.

Tots aquests adobs experimenten increments de preus força importants entre l’any 2021 i principis del 2022. En alguns casos, els preus augmenten més del doble durant aquest període (Font: Preus dels productes pagats pel pagès, actualització anual. Gabinet tècnic del DACC).

A causa d’aquest fet, es fa una comparativa del preu que tindrien diferents productes orgànics si es paguessin els nutrients que contenen al preu dels adobs minerals simples, en diferents moments de l’any 2021 i a principis de l’any 2022.

 

Taula 1. Comparació dels preus dels adobs minerals entre gener, juliol i desembre de l’any 2021 i març de l’any 2022, en euros per 100 kg d’adob i euros per unitat fertilitzant. Font: Elaborat per l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes segons dades del Gabinet tècnic del DACC.

 

Purí porcí

 

Fem de vedell d’engreix

 

Gallinassa de pollastre d’engreix

 

Font: Extensius.cat