DOSSIER TÈCNIC | 21/01/2016  RuralCat

DT 81: "Dossier Tècnic: 10 anys de transferència i de transmissió del coneixement"

El DARP edita aquest monogràfic commemoratiu del desè aniversari de l'aparició del Dossier Tècnic. Recull l'índex temàtic i d'autors dels primers 75 números, l'opinió de diferents actors de la comunitat científica i acadèmica sobre la publicació, i les fites aconseguides.

Detall de la portada del Dossier Tècnic núm. 81

Detall de la portada del Dossier Tècnic núm. 81

El DARP edita aquest monogràfic commemoratiu del desè aniversari de l’aparició del Dossier Tècnic. Recull l’índex temàtic i d’autors dels primers 75 números, l’opinió de diferents actors de la comunitat científica i acadèmica sobre la publicació, i les fites aconseguides.

El Dossier Tècnic va néixer l’any 2005 com una nova línia editorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), amb un caràcter monogràfic i amb l’objectiu d’apropar la recerca i la innovació que es fa a la universitat, els centres tecnològics i l’administració a l’empresa agrària i a la indústria alimentària o forestal.

 

Rigor, varietat i transversalitat

 

Fins a començaments del 2015 s’havien publicat 75 números de Dossier Tècnic, fet que suposa 2.048 pàgines editades, amb la participació de més de 400 autors experts en la matèria (professionals del mateix Departament, de l’IRTA, professors i investigadors universitaris, professionals d’altres centres i del sector privat) amb 364 articles publicats (amb rigor científic-tècnic però, a la vegada, fàcil d’entendre pels destinataris).

Pel que fa als temes tractats, més del 80% dels dossiers tècnics han estat dedicats al sector agrari, un 10% al sector forestal i un 5% al sector pesquer. No s’ha oblidat, però, el desenvolupament rural, la indústria agroalimentària ni temes tan actuals com el canvi climàtic.

Per altra banda, a la contraportada s‘han publicat 64 entrevistes amb persones relacionades amb l’activitat descrita dins del dossier i procedents normalment del sector privat. Cellerers, pagesos, ramaders, restauradors, apicultors, presidents de cooperatives, tècnics, representants d’associacions, etc.

Amb aquest número commemoratiu del seu desè aniversari també es vol fer un reconeixement i agraïment públic a tot ells per haver participat en la seva realització, així com a les institucions o associacions a les quals pertanyen i a les personalitats que els han presentat, editors, membres del Consell de Redacció, fotògrafs, correctors, traductors, impressors, entrevistats, maquetadors, etc. que han fet possible arribar a aquesta efemèride.

Aquest Dossier Tècnic nº 81, els primers 75 números i els que s’han fet de les hores ençà, es poden consultar individualment en format electrònic al portal RuralCat.