AJUTS | 12/09/2022  Ruralcat

Publicades al BOE les bases reguladores dels ajuts inclosos al PERTE Agro

Aquests ajuts es troben sota el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El pressupost mínim dels projectes finançables és de 15M€.

S’han publicat al BOE les bases reguladores dels ajuts inclosos en el PERTE Agro en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que regirà el conjunt de mesures de suport  específic a actuacions d’enfortiment industrial de la cadena agroalimentària. La publicació de la convocatòria no té encara una data concreta anunciada.

Els beneficiaris dels ajuts han de ser agrupacions formades per societats mercantils, societats cooperatives i SAT. Les agrupacions no han de tenir personalitat jurídica pròpia, però han d’inscriure’s al Registre regulat pel RDL 36/2020. Han d’estar formades per un mínim de 6 entitats, de les quals com a mínim una ha de ser una gran empresa i 4 han de ser PIME.

Els projectes tractors que es presentin han de contemplar com a mínim 2 dels tres blocs previstos a l’Ordre (competitivitat, sostenibilitat i traçabilitat i seguretat alimentàries), el tercer dels quals, és obligatori. En cadascun dels blocs hi ha actuacions que són obligatòries i altres que són optatives.

Les actuacions per a les quals se sol·liciti ajut podran iniciar-se l’endemà de la presentació de la sol·licitud i hauran de finalitzar-se abans del 30 de juny de 2025.

El pressupost mínim dels projectes finançables és de 15 M€, i el finançament pot incloure tant ajuts com préstecs. L’import màxim a finançar per tots dos conceptes serà del 80% del pressupost total. Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altra subvenció.

 

Font: DACC