FOMACIÓ A DISTÀNCIA | 22/01/2016  RuralCat

RuralCat oferirà més de 70 edicions de cursos durant el 2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ofereix, a través de RuralCat, 27 cursos de formació a distància adaptats a diferents necessitats del sector agroalimentari i rural.

FAD 2016

El 2016, el Servei de Formació Agrària oferirà a RuralCat una àmplia oferta de 27 cursos a distància, 7 dins l’àrea de gestió empresarial i 20 de temàtiques tècniques específiques. Es realitzaran 71 edicions diferents per tal de donar més possibilitats de començar un curs al llarg de l’any.

Enguany s’ofereixen 3 cursos nous: Curs bàsic d'aplicadors de fertilitzants, Habilitats en la gestió de l'empresa i Tasques per a la gestió de l'empresa; aquest dos últims en substitució del Curs bàsic de gestió agrària que ja no es farà.

Aquestes xifres representen un increment de la oferta formativa del 11.83%, ja que el 2015 es van oferir un total de 60 edicions de 25 cursos diferents.

 

Cursos de l’àrea tècnica:

 1. Curs bàsic de reg
 2. Curs bàsic de producció integrada
 3. Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions agropecuàries
 4. Curs bàsic de producció agrària ecològica. . Produccions hortofructícoles
 5. La indústria alimentària ecològica: certificació i seguretat alimentària
 6. Topografia
 7. Clima i microclima
 8. Botànica
 9. Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes
 10. Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius
 11. El taller
 12. Fonaments zootècnics I
 13. Fonaments zootècnics II
 14. Curs de benestar animal en explotacions porcines
 15. Curs de benestar animal durant el transport
 16. Curs de benestar animal a l’escorxador
 17. Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
 18. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
 19. Curs de manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader
 20. Curs bàsic d’aplicador de fertilitzants

 

Cursos de gestió:

 1. Curs per a elaborar un pla d’empresa agrària
 2. Curs d’iniciació al Full de Càlcul
 3. Curs de complements per a la gestió de l’empresa agrària
 4. Curs bàsic de seguretat i prevenció de riscs laborals a l’explotació agrària
 5. Curs de càlcul de costos i rendibilitat d’una inversió
 6. Habilitats en la gestió de l'empresa
 7. Tasques per a la gestió de l'empresa  


Procés d’inscripció

 

Recordeu les dates d’inici o resteu atents als avisos de RuralCat sobre l’obertura d’inscripcions. Per inscriure's cal estar donat d'alta a RuralCat.

Si no n'ets membre, només has d'omplir el formulari corresponent. L'alta és totalment gratuïta. Un cop t'hi hagis donat d'alta, hauràs de seguir les indicacions per sol·licitar el curs que trobaràs a l’àrea de membres.