AJUTS | 22/01/2016  DARP/RuralCat

Ajuts al foment de cadenes curtes i mercats locals

El DARP convoca els ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. Les sol·licituds es poden presentar fins el 14 de març.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la convocatòria dels ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (Ordre ARP ORDRE ARP/1/2016, de 5 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01), i es convoquen els corresponents a 2016).

El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes agroalimentaris, que comercialitzen els propis agricultors catalans, han estat sempre prioritats de l’Administració. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ja va crear al 2013 una normativa pionera a tot l’Estat per a acreditar la Venda de Proximitat.

Així, el Decret 24/2013 de 8 de gener, regula les particularitats dels productes agroalimentaris comercialitzats sota un sistema de venda de proximitat (directe o en circuit curt amb un únic intermediari) que poden acreditar-se a l’empara del distintiu creat pel DARP. I tres anys després, el Departament reforça aquesta actuació, amb la convocatòria, per primera vegada, d’una línia d’ajuts destinada al foment de les cadenes curtes de distribució i dels mercats locals de productes agroalimentaris

Es destina a les persones físiques i/o jurídiques agrupades per a desenvolupar un programa de cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals de productes agroalimentaris. Les persones beneficiàries poden ser: partenariats d’interès, grups de productors agraris, i persones jurídiques que cooperin per a fomentar les cadenes curtes i els mercats locals.

La cooperació pot ser de dos tipus: cooperació horitzontal (únicament entre agents del sector primari) o cooperació vertical (entre agents de diversos sectors, com ara consumidors, restauració, turisme, administració local, etcètera).

És a través de la potenciació dels circuits curts de comercialització que, d’una banda, es pot aconseguir una millor valoració econòmica i un increment del valor afegit i del marge de benefici del producte a vendre per part del productor o elaborador i, de l’altra, un coneixement i reconeixement del producte i del productor o elaborador (millor traçabilitat alimentària). En molts casos, en ser productes de proximitat, també faciliten el coneixement i reconeixement del territori.