PAC | 13/09/2022  Ruralcat

S’aprova el Pla Estratègic de la PAC 2023-2027, que vol avançar cap a una agricultura més innovadora i digital

Es tracta d’una PAC més justa, sostenible i social, que disposarà del pressupost i les eines per avançar cap a una agricultura més innovadora i digital.

Es treballa perquè el Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 entri en vigor l’1 de gener del 2023.

Des de la Comissió Europea s’ha aprovat el Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027 presentada per Espanya. Es tracta d’una PAC més justa, sostenible i social, que disposarà del pressupost i les eines necessàries per avançar cap a una agricultura més innovadora i digital, amb el focus posat al relleu generacional.

S’han aprovat de manera conjunta i coordinada totes les mesures que integren la PAC, les ajudes directes per agricultors i ramaders, les intervencions sectorials i les mesures de suport al desenvolupament rural de totes les comunitats autònomes. També es treballa en els canvis legals que acompanyen al Pla Estratègic, que són 18 reial decrets i una llei, perquè la PAC entri en vigor l’1 de gener del 2023.

Un dels principals canvis del Pla Estratègic és que els agricultors i ramaders comptaran amb més de 4.800 milions d’euros anuals en ajudes directes. El 61% estaran destinades al suport a la renda, el 23% al pagament per compromisos ambientals, el 14% a ajudes associades per a certes produccions i activitats ramaderes, i el 2% pel pagament complementari a joves.

Una altra novetat és que a partir del 2023, el sector comptarà amb el nou pagament redistributiu, una ajuda a la renda addicional per les primeres hectàrees de cada explotació destinada a afavorir la redistribució d’ajudes cap a les petites i mitjanes explotacions.

A més, el Pla reserva aproximadament 230 milions d’euros anuals per ajudes específiques pels joves, a través del pagament complementari a les ajudes directes i dels fons de desenvolupament rural destinats a impulsar la primera instal·lació. Com a novetat, també és rellevant el fet que les dones que s’instal·lin davant una explotació agrària rebran un 15% addicional en el complement de l’ajuda a la renda que reben els joves.

Juntament amb les ajudes directes, inclou un pressupost anual de 582 milions d’euros per programes sectorials (fruites i hortalisses, vi, apicultura) i un de 1.762 milions d’euros de despesa pública total per les mesures de desenvolupament rural.

El Pla també recull el compromís d’Espanya amb els objectius del Pacte Verd europeu. Per aquest motiu, es destinarà un 23% del pressupost de la PAC per desenvolupar pràctiques agrícoles i ramaderes beneficioses pel clima i el medi ambient. Aquestes pràctiques inclouen el pasturatge extensiu, el manteniment de pastures, les rotacions de cultiu, l’agricultura de conservació, les cobertes vegetals o les superfícies destinades a la biodiversitat