FERTILITZACIÓ | 25/01/2016  RuralCat

Full informatiu núm. 13 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a la Catalunya Central

Ja pots consultar, a l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, el Full informatiu núm. 13 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a la Catalunya Central, dedicat als cultius extensius: l'aplicació de purí porcí a cobertora i recomanacions genèriques per a la cobertora en cereals d'hivern.

Mala aplicació de purí porcí a causa del vent. Foto: DARP

Mala aplicació de purí porcí a causa del vent. Foto: DARP

Aquest full informatiu ens recorda que una correcta fertilització de cobertora és imprescindible per aconseguir el màxim rendiment dels cultius extensius. També ens proporciona informació per decidir quan i com hem de realitzar-la.

 

Per una banda, explica que el purí porcí és un producte fertilitzant ideal per a ser aplicat a cobertora i proporcionar els nutrients que el cultiu necessita, teneint en compta factors com la climatologia, l’estat del sòl i la tècnica d’aplicació.

Per altra banda, proporciona una interessant taula de dosis recomanades per la fertilització nitrogenada de cobertura (kg N ha-1) segons la fertilització de fons i tipus d’adob que es vol aplicar.

Entre d’altres fets, destaca que aquest any és força atípic, ja que estem travessant un període força sec, i per tant, existeix una gran incertesa sobre el rendiment que es podrà aconseguir. Així doncs, és imprescindible realitzar una anàlisi de sòl per a conèixer el nitrogen disponible al sòl actualment i ajustar la dosi de fertilitzant d’acord a les necessitats reals de la parcel·la. En molts casos pot suposar un important estalvi econòmic.

Et recordem que l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes reuneix en el seu espai web tota la informació relacionada amb la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals. S’estructura en tres àrees: GRANJA per a tots aquells temes relacionats amb les explotacions ramaderes, CAMP per a aquells vinculats amb la fertilització dels cultius i OFICINA que ofereix serveis administratius i normatius.

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes és una de les oficines virtuals del portal RuralCat, on també hi trobaràs: Sanitat vegetal, el Pla Estratègic de Recerca, innovació I Transferència agroalimentària de Catalunya, l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament  i Suport a la Indústria Agroalimentària.