VINYA | 27/01/2016  RuralCat/DARP

El 19% de la vinya que hi ha a Catalunya és ecològica

La viticultura ecològica s'estén per Catalunya, ja compta amb 10.450 hectàrees i representa el 15% del total de les empreses elaboradores de vins i caves.

La producció agroalimentària ecològica ha crescut amb força a casa nostra en els darrers anys, especialment a partir de l’any 2007, en el que el creixement ha estat exponencial. Així, s’ha passat d’una superfície de vinya ecològica de 1.671 hectàrees el 2007 a 10.450 hectàrees a novembre de 2015, el que ja suposa aproximadament un 19% del total de vinya que hi ha a Catalunya.

Pel que fa als percentatges de la viticultura ecològica sobre el total de vinya per Denominacions d’Origen, destaquen Alella (43%), Priorat (30%), seguides de Penedès (24%), Pla de Bages (21%) i Cava (19%), seguides per Catalunya (16%), Montsant (14%), Tarragona (14%), Costers Segre (10%), Empordà (10%), Terra Alta (8%) i Conca de Barberà (5%).

Quant al nombre d’empreses ecològiques que es dediquen a l’elaboració de vins i caves, també s’ha enregistrat un creixement paral·lel a l’increment de la superfície de vinya ecològica, passant de 54 empreses el 2007 a 165 empreses el 2014, més del 15% del total d’empreses catalanes elaboradores de vins i caves.

Aquest creixement paral·lel entre la vinyes i cellers denota la fortalesa d’un sector que té una clara orientació cap a un mercat de productes de qualitat diferenciada i certificada, un mercat de vins ecològics que cada vegada estan més reconeguts i presents en el mercat vinícola nacional i internacional.

Aquestes dades són un extracte de la presentació feta per Joan Gòdia Tresànchez de la Jornada sobre vinicultura ecològica realitzada el 25 de novembre a Vilafranca del Penedès.