DOSSIER TÈCNIC | 20/09/2022  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 118: “El Laboratori Agroalimentari i el control oficial”

Aquest monogràfic està dedicat a les funcions i responsabilitats del Laboratori Agroalimentari i el seu paper en el control oficial, per garantir la seguretat i la qualitat dels aliments i pinsos al llarg de la cadena alimentària.

Dossier Tècnic nº 118: “El Laboratori Agroalimentari i el control oficial”

El Dossier Tècnic nº 118: “El Laboratori Agroalimentari i el control oficial” conté un seguit d’articles que exposen les funcions i responsabilitats del Laboratori Agroalimentari i el seu paper en el control oficial. Els dos articles que l’inicien tracten sobre el sistema de control oficial agroalimentari a Catalunya. El primer fa referència a la seguretat dels aliments, i el segon a la qualitat dels aliments i la lluita contra el frau.

Tot seguit es parla del paper de Laboratori en els controls oficials. Es toquen punts com el marc legal o el mostreig i les anàlisis oficials. El dossier continua amb un article per conèixer els laboratoris del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural implicats en el control oficial agroalimentari, la seva infraestructura, els mitjans tècnics i recursos. Segueix amb el procés d’anàlisi, l’acreditació als laboratoris i el control oficial, les dades i estadístiques de resultats i per acabar, les aliances, projectes de recerca i desenvolupament i innovació dels laboratoris i els reptes de futurs.

Finalment, el Dossier es tanca amb una entrevista al Dr. Christoph von Holst del Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea a Geel (Bèlgica). Es tracta del responsable del laboratori de referència de la Unió Europea per als additius per a pinsos, i a l’entrevista explica el paper dels laboratoris de referència de la Unió Europea (LRUE).

Aquest Dossier Tècnic ha estat realitzat i coordinat pel personal del Laboratori Agroalimentari amb la col·laboració de la Subdirecció de la Inspecció i Control Agroalimentari, el Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya, el Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya, el Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, l’Entitat Nacional d’Acreditació i la Universitat de Barcelona.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

 

 Font: DACC