ESTADÍSTIQUES | 21/09/2022  Ruralcat

Consulta la Distribució general de la superfície de Catalunya per comarques i àmbits provincials corresponent a 2021

Les superfícies totals comarcals, provincials i del conjunt de Catalunya són coherents amb la informació que publiquen l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

El 25,8% de la superfície està dedicada als conreus.

Es publica la Distribució general de la superfície de Catalunya per comarques i àmbits provincials corresponent a 2021. Les superfícies totals comarcals, provincials i del conjunt de Catalunya són coherents amb la informació que publiquen l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Aquest document posa a l’abast les hectàrees que hi ha de bosc, bosquines, altra vegetació, àrees sense vegetació, conreus i territori urbanitzat i infraestructures, tant a nivell comarcal, provincial i en total a Catalunya.

 

 

La superfície total de Catalunya és de 3.210.797h, de les quals la major part és superfície forestal formada en un 35% per bosc (1.124.440h) i un 6,7% per altra vegetació (216.310h). Pel que fa al total de superfície dedicada als conreus, ocupa el 25,8% amb 552.864h de conreus de secà i 275.986h de conreus de regadiu. Aquests conreus estan situats principalment a les comarques de Lleida, amb 207.639h de conreus de secà i 162.873h de conreus de regadiu. Per últim, el territori urbanitzat i les infraestructures ocupen el 6,8% de la superfície (218.917h), i el 3,6% restant són àrees sense vegetació (115.649h).

 

Font: DACC