FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 26/09/2022  Ruralcat

El proper dilluns 3 d’octubre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 3 d’octubre s’obriran les inscripcions a 12 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 12 d’octubre.

El període d’inscripció finalitzarà el 12 d’octubre.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 25/10/2022 al 02/12/2022

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Recursos per a la gestió empresarial

Aquest curs dona una visió, reduïda i condensada de diversos temes que són convenients que conegui tot empresari i d'altres d'actualitat que envolten l'esdevenir diari d'una empresa. Aquests temes s'amplien amb la visita de diferents pàgines a Internet relacionades amb qüestions d'interès.

Dates: Del 25/10/2022 al 02/12/2022

Durada: 21 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: Del 25/10/2022 al 02/12/2022

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Formació de personal que treballa en granges porcines

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions porcines, per tal de donar compliment a la modalitat B de l’ORDRE ACC/181/2021, de 23 de setembre, que indica la formació mínima que ha d'efectuar tot el personal que treballi a les granges que allotgen animals de l'espècie porcina.

Dates: Del 25/10/2022 a l'11/11/2022

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

FERTILITZANTS. Curs bàsic d’aplicador de fertilitzants

L’aplicació de fertilitzant és una pràctica habitual de les explotacions agràries amb implicacions importants sobre els cultius i els sòls de la parcel·la on s’apliquen, el medi ambient i, fins i tot, sobre la salut humana. És freqüent dirigir més els esforços en la determinació de la dosi de fertilitzant a aplicar o en el moment d’aplicació. No obstant això, sovint descuidem una de les parts més importants de la pràctica de la fertilització: l’aplicació al camp.

Dates: Del 25/10/2022 al 25/11/2022

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Avaluem la granja per prevenir la caudofàgia

Aquest curs ofereix una formació específica per avaluar i prevenir els casos de caudofàgia en l’explotació porcina a través de la implantació en la granja d’un pla d’acció contra els casos de caudofàgia. Per aquest motiu, es recomana que els estudiants que es matriculin al curs siguin personal actiu en una explotació porcina.

Dates: Del 25/10/2022 al 18/11/2022

Durada: 15 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

BIOCIDES. Curs de manipulador i aplicador de biocides d’ús ramader-Complet

Aquest curs ofereix una formació específica sobre l’ús i la manipulació de productes biocides d’ús ramader. S'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la mateixa explotació i emprin productes biocides d'ús ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Dates: Del 25/10/2022 al 02/12/2022

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Sensibilització mediambiental

El curs de Sensibilització mediambiental conforma un paquet de formació que dona els coneixements bàsics i indispensables per tal d’orientar una explotació agropecuària en un entorn sostenible i d’aprofitament de recursos. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.

Dates: Del 25/10/2022 a l'11/11/2022

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 15 €

 

Curs d’iniciació al Full de Càlcul

Aquest curs introdueix a l'alumne en el funcionament del full de càlcul i valorar les seves aplicacions pràctiques.

Dates: Del 25/10/2022 al 25/11/2022

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Petits elaboradors agroalimentaris – Prerequisits III

Aquest curs constitueix la continuació dels cursos sobre petits obradors agroalimentaris, prerequisits I i II, els quals s’aconsellen haver cursat prèviament. L’objectiu és donar a conèixer el sistema d’autocontrols i tenir una visió general dels requisits legals sobre etiquetatge, envasament i transformació i conservació.

Dates: Del 25/10/2022 al 25/11/2022

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs de benestar animal durant el sacrifici en escorxador de conills

Aquest curs ofereix una formació específica sobre benestar animal dels conills durant el procés de sacrifici dels animals.

Dates: Del 25/10/2022 a l'11/11/2022

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

Topografia

Aquest és un curs obert, però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 25/10/2022 al 25/11/2022

Durada: 18 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada